Здійснення контролю за додержанням права громадян на відпустки


◦ Час відпочинку
◦ Відпустки

Які органи здійснюють нагляд та контроль
за додержанням права громадян на відпустку?

Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами — підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю — Державна служба України з питань праці, згідно з Положенням, затвердженим постановою КМУ від 11.02.2015 р. № 96.

Частиною 3 ст. 259 КЗпП передбачено, що громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють професійні спілки та їх об’єднання.

 

Який порядок розгляду трудового спору
у частині порушення права на відпочинок?

Індивідуальні трудові спори щодо порушення права на відпочинок можуть розглядатись комісіями по трудових спорах (КТС) або судами. Організація, порядок і строки розгляду трудового спору в КТС регулюються ст. 223–229 КЗпП. Згідно з ч. 1 ст. 230 КЗпП у разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення КТС у встановлений строк працівникові, комісією по трудових спорах видається посвідчення, що має силу виконавчого листа.

Частиною 1 ст. 55 Конституції гарантується кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. У Рішеннях Конституційного Суду № 6-зп від 25.11.1997 р. № 19-рп/2011 від 14.12.2011 р. тлумачиться, що ч. 1 ст. 55 Конституції треба розуміти так, що кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. Відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке згідно зі ст. 64 Конституції не може бути обмежене. Відповідно до ч. 1 ст. 28 Цивільного процесуального кодексу України позови, що виникають із трудових правовідносин, можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

 

Чи передбачена відповідальність роботодавця
за порушення права громадян на відпустку?

Відповідно до ст. 265 КЗпП за порушення трудового законодавства посадові особи органів державної влади й органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну, фінансову).

Працівниками Державної служби України з питань праці, особи, винні у порушені права громадян на відпустку, переважно притягаються до адміністративної відповідальності.


За інформацією Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП