Звільнення родичів, які під час виконання трудових обов’язків безпосередньо підпорядковані один одному (ст. 25-1 КЗпП)


◦ Трудовi вiдносини
◦ Звільнення працівників
23 лютого 2021 р.

Роботодавець має право запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному й тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному (ст. 25-1 КЗпП). 

На підприємствах державної форми власності порядок запровадження таких обмежень встановлюється окремим законодавством. Так, для держслужбовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування передбачено, що терміни «близькі особи», «пряме підпорядкування» вживаються у значенні, визначеному Законом № 1700. А отже, їх звільнення може відбуватися не за цієї підставою, а за іншими.

Трудове законодавство прямо обмежує роботу родичів лише на підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності. Відповідне застереження передбачено постановою РНК УРСР «Про суміщення посад і служби родичів в установах, на підприємствах і організаціях усуспільненого сектора» від 04.06.1933 р. (зі змінами, внесеними постановою Ради Міністрів УРСР від 03.11.1980 р. № 593), яка є чинною в тій частині, що стосується обмеження роботи близьких родичів. Щодо підприємств інших форм власності, то для них прямого обмеження законодавством не встановлено. 

Що стосується працівників підприємств недержавної форми власності, то обмеження щодо спільної роботи близьких родичів можуть встановлюватися власником шляхом видання відповідного наказу або локального документа на підприємстві (лист Мінпраці України від 29.11.2004 р. № 06-4/138). Тобто звільнення працівника з вищезазначених підстав можливе, лише якщо є пряма заборона власника підприємства, яка належним чином оформлена. 

Працівники, прийняті на роботу з порушенням норм щодо обмеження спільної роботи родичів, підлягають переведенню (за їхньою згодою) на іншу роботу, а в разі відмови від переведення мають бути звільнені з посиланням на відповідну статтю КЗпП без погодження з профспілкою та без виплати вихідної допомоги. Допускається звільнення в період тимчасової непрацездатності та під час відпустки, а також захищених категорій осіб. У день звільнення з працівником проводять усі розрахунки.

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП