Звільнення у зв’язку з переведення працівника на інше підприємство або переходом на виборну посаду (п. 5 ст. 36 КЗпП)


23 лютого 2021 р.

Розірвання трудового договору за п. 5 ст. 36 КЗпП відбувається в разі:

  • переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію;
  • переходу працівника на виборну посаду. 

Це дві окремі підстави припинення трудового договору, тому й розглянемо їх окремо. 

 

Звільнення у зв’язку з переведенням працівника на інше підприємство 

Переведення на інше підприємство потребує згоди працівника, і цей принцип має бути дотриманий у разі зміни умов трудового договору. Переведення проводиться шляхом звільнення з одного підприємства й укладення трудового договору на іншому.

Порядок переведення передбачає дотримання таких умов: 

  • наявність заяви працівника з проханням про переведення на інше підприємство; 
  • згода на переведення власника підприємства, куди переводиться працівник.

Отже, крім заяви про звільнення працівник повинен надати письмове подання (така форма не встановлена законодавством, тому вона носить рекомендаційний характер) від майбутнього роботодавця, в якому мають бути вказані конкретні строки прийняття працівника на нове підприємство. Зазначення строків прийняття на роботу захищає працівника від можливого зволікання роботодавця з оформленням трудових відносин. Адже відповідно до частини п’ятої ст. 24 КЗпП особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. У п. 6 Постанови № 9 зазначено, що якщо внаслідок відмови у прийнятті на роботу або несвоєчасного укладення трудового договору працівник мав вимушений прогул, його оплата провадиться відповідно до правил частини другої ст. 235 КЗпП про оплату вимушеного прогулу незаконно звільненому працівнику.

Такий вид припинення трудового договору, як переведення, вигідний працівнику не лише тому, що він убезпечує себе в разі відмови у прийнятті на нове місце роботи, а ще й тому, що працівник зберігає за собою право на невикористану щорічну відпустку на новому підприємстві. Адже відповідно до частини третьої ст. 24 Закону про відпустки в разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник. Тобто в разі звільнення за переведенням працівник має право вибору: або отримати грошову компенсацію за невикористану відпустку, або використати відпустку, набуту на попередньому підприємстві, уже на новому підприємстві без відпрацювання шестимісячного строку (п. 8 частини сьомої ст. 10 Закону про відпустки). 

Отже, звільнення за п. 5 ст. 36 КЗпП у зв’язку з переведенням на інше підприємство відбувається на підставі заяви працівника та листа-клопотання майбутнього роботодавця. Також видається наказ про звільнення у зв’язку з переведенням на інше підприємство, у якому зазначають, що відпустка була використана повністю, або якщо грошова компенсація за невикористану відпустку була переведена на нове підприємство, про це також вказують у наказі. У разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, не проводяться (частина друга ст. 22 Закону про відпустки). З працівником проводять відповідні розрахунки. Слід зазначити, що в разі прийняття працівника на нове підприємство у порядку переведення випробування йому не встановлюється (частина третя ст. 26 КЗпП). 

 

Звільнення у зв’язку з переходом на виборну посаду 

Такий вид звільнення застосовується як до осіб, обраних на посаду в органах державної влади або органах місцевого самоврядування (секретар міської (селищної, сільської) ради, голова районної (обласної) ради), так і до осіб, обраних на посаду на підприємствах різних організаційно-правових форм, в об’єднаннях громадян, у кооперативах та їх об’єднаннях (якщо законодавством чи статутом передбачено обрання). У ст. 118 КЗпП наведено неповний перелік організацій, посади в яких можуть вважатися виборними (детальніше про виборні посади читайте в журналі «Кадровик України» № 01/2021). Ця ж стаття КЗпП гарантує працівнику, що після закінчення строку повноважень йому надається попередня робота (посада) або, за його згодою, інша рівноцінна робота (посада). 

Звільнення відбувається за заявою працівника та на підставі рішення відповідного виборного органу, до якого обирається особа. Із працівником, з яким припиняють трудовий договір у зв’язку з переходом на виборну посаду, проводять розрахунки при звільненні відповідно до ст. 116 КЗпП. У разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, не проводяться (частина друга ст. 22 Закону про відпустки). 

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП