Звільнення з підстав, передбачених контрактом (п. 8 ст. 36 КЗпП)


◦ Трудовi вiдносини
◦ Звільнення працівників
23 лютого 2021 р.

Відповідно до ст. 21 КЗпП контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законодавством, тобто контрактна форма трудового договору з працівником може застосовуватися лише у випадках, прямо передбачених законодавством. 

Припинення трудового договору за п. 8 ст. 36 КЗпП відбувається в тих випадках, коли контрактом передбачені додаткові підстави його розірвання. Такі підстави не визначені законодавством, тож для різних категорій працівників можуть застосовуватися різні підстави. Додаткові підстави розірвання контракту в одних випадках можуть бути обумовлені специфікою діяльності підприємства, в інших — особливостями виконуваної працівником роботи. Наприклад, у контракті з педагогічними працівниками підставою його розірвання може бути вказано невиконання навчальних планів, у контракті з керівниками підприємств — невиконання встановлених показників ефективності використання майна та прибутку. На багатьох підприємствах серед підстав розірвання контракту вказують розголошення комерційної (банківської) таємниці, фінансових відомостей та конфіденційної інформації, перелік яких обов’язково повинен міститися в контракті або в додатку до нього.

Звільнення працівника з підстав передбачених контрактом, відбувається з урахуванням гарантій, встановлених законодавством і контрактом (п. 21 Положення № 170). Згідно з п. 19 Положення № 170 у контракті можуть бути визначені додаткові гарантії працівникові на випадок дострокового припинення контракту з незалежних від нього причин. Також контракт повинен передбачати зобов’язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові в разі дострокового його розірвання (п. 18 Положення № 170). 

Припинення контракту оформлюється наказом роботодавця про звільнення працівника, при цьому робиться посилання на конкретний пункт контракту. Працівнику виплачується належна йому заробітна плата, грошова компенсація за невикористану відпустку та інші виплати, передбачені умовами контракту. 

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП