Призначення «лікарняних»: комісія чи уповноважений(-і)?


◦ Оплата праці
◦ Матеріальне стимулювання
◦ Матеріальна допомога
◦ Соціальне страхування
◦ Тимчасова непрацездатність
◦ Уповноважені із соціального страхування
10 січня 2023 р.

Хто призначає «лікарняні» з 1 січня? Чи можна розпустити комісію із соціального страхування та призначити уповноваженою особою, наприклад, бухгалтера, який веде розрахунки по зарплаті?

Коментуючи зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХIV (далі — Закон № 1105) в електронній версії журналу «Заробітна плата» № 1/2023, автор зазначав, що до окремих розпоряджень «партії та уряду» слід працювати по-старому. Такий висновок було зроблено з огляду на норми п. 4 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1105 — нормативно-правові та розпорядчі акти ФСС діють до затвердження відповідних рішень ПФУ.

Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, затверджене постановою правління ФСС від 19.07.2018 р. № 13, залишається чинним.

Наразі ПФУ видав лише постанову «Деякі питання фінансування для здійснення виплат та надання соціальних послуг, визначених Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 21.12.2022 р. № 28-3 (далі — Постанова № 28-3; див. тут) щодо особливостей застосування Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління ФСС від 19.07.2018 р. № 12 (далі — Порядок № 12). Роз’яснюється, що заяви-розрахунки та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам подаються страхувальниками через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, а також можуть подаватися у паперовій формі разом з електронною формою на електронному носії інформації.

Про порядок призначення сум допомог, хоча це питання, на думку автора, першорядне, ПФУ ні у Постанові № 28-3, ні в роз’ясненнях, розміщених на сайті ПФУ, не йдеться.
 

Тому один із висновків такий: можна нічого не змінювати в порядку призначення «лікарняних», працювати, як до 01.01.2023 р., позаяк жодних вказівок щодо розпуску комісії із соціального страхування, (пере)призначення уповноважених тощо ПФУ не надавав. Хай і надалі «лікарняні» призначає комісія або уповноважений. Матимемо таке собі превалювання сутності над формою.

У той же час частиною третьою ст. 22 Закону № 1105 встановлено, що рішення про призначення страхової виплати приймається страхувальником або уповноваженими ним особами. Страхувальник або уповноважені ним особи здійснюють контроль за правильністю нарахування і своєчасністю здійснення страхових виплат, приймають рішення про відмову в призначенні або припинення страхових виплат (повністю або частково), розглядають підставу і правильність видачі документів, які є підставою для надання страхових виплат.

Інтернет-спільнота тріумфує: комісії із соціального страхування скасували! Але вже за мить з’являються запитання: а скількох уповноважених можна призначити: одного, двох чи більше? А яким документом оформлювати призначення «лікарняних»: можна наказом чи протоколом?

Відповідно до ст. 1 Закону про ЄСВ страхувальники — це роботодавці та інші особи, які відповідно до цього Закону зобов'язані сплачувати єдиний внесок.

Роботодавцями є (ст. 7 Закону про ЄСВ):

  • підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту);
  • фізичні особи — підприємці.

З підприємцями зрозуміло: підприємець = роботодавець. І вони одноособово приймали рішення про призначення «лікарняних». Тому в контексті ст. 22 Закону № 1105 про те, що «рішення про призначення страхової виплати приймається страхувальником», для підприємців нічого не змінюється.

З юридичними особами трохи по-іншому. Хто сказав, що «уповноважені особи» в Законі № 1105 — це одна людина? Там же сказано не «уповноваженА особА», а «уповноваженІ особИ» — у множині. Отже, їх має бути кілька. І, можливо, навіть на підприємствах, де працівників менше 15-ти (а чому ні?), коли до внесення змін дозволялася одна уповноважена особа.

Якщо ми вважаємо, що при чинному Положенні № 13 маємо право розпустити комісію, тому що вона нібито вже нелегітимна, то чому ми не «обурюємося» тому факту, що ПФУ вимагає подавати повідомлення про виплату коштів застрахованим особам і не ставимо питання, а за якою формою? Тобто вважаємо, що визначена Порядком № 12 форма повідомлення залишається чинною. А протокол (рішення) комісії (уповноваженого) із соціального страхування вважаємо вже нечинними і ставимо питання, а яким розпорядчим документом оформлювати рішення комісії.

Коли для прийняття якихось рішень ми уповноважуємо кількох осіб, то їх роботу слід якось організувати. Наприклад, інвентаризації проводить комісія; бухгалтерський облік веде бухгалтерія, що є окремим структурним підрозділом підприємства.

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, визначають, що право на видання певного виду розпорядчого документа (постанови, рішення, наказу, розпорядження) закріплюється у положенні (статуті) установи і зумовлюється правовим статусом установи та порядком прийняття управлінських рішень (на підставі єдиноначальності або колегіальності). Хід обговорення питань і рішень, що приймаються на засіданнях колегіальних органів (колегіях, радах, зборах, нарадах), фіксується у протоколі.
 

Тож доходимо висновку, що якщо розпускаємо «стару» комісію із соціального страхування, порядок діяльності якої визначався внутрішнім положенням (розробленим на основі Положення № 13) і яка мала право складати протокол засідання комісії із соціального страхування, то роботу нових уповноважених все одно слід організувати у формі комісії й надати їй право складати протокол. І отримаємо той самий велосипед.

Тому якщо ми пристаємо на роз’яснення того ж ФСС, що створення і діяльність комісій з соціального страхування не передбачено, то можна все організувати по-новому:

  • комісію із соціального страхування розпустити та припинити повноваження її членів;
  • припинити повноваження «старого» уповноваженого (він же призначався по-старому, тому і його також);
  • призначити нових уповноважених і створити комісію уповноважених осіб із призначення виплат за соціальним страхуванням;
  • призначити «нового» уповноваженого із призначення виплат за соціальним страхуванням;
  • комісії надати право свої рішення оформлювати протоколом, а уповноваженому — рішенням.

Наказ про призначення уповноважених осіб з питань призначення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням може бути такого змісту, як наведено нижче.

 

Зразок наказу про призначення уповноважених осіб
з питань призначення страхових виплат


 

 

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП