Робота під час відпустки для догляду за дитиною: чи можливо?


Навколо цього питання вже не один рік точаться дискусії. Причина — недосконале законодавство та норми, що вже застаріли. Але ті, хто мав би це виправити, їх не помічають.

Джерелом дискусії стала норма частини восьмої ст. 179 КЗпП, яка звучить так: «За бажанням матері, батька дитини або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома».

Про які ж відпустки йдеться у частині восьмій 8 ст. 179 КЗпП? Там згадується про:

  • відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства (частина третя ст. 179 КЗпП);
  • оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості (ніж передбачено законодавством), що надається підприємством за рахунок власних коштів;
  • відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного вік (частини шоста і сьома ст. 179 КЗпП).

Аналогічну норму містить і частина четверта ст. 18 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки), але лише для відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

Проаналізуємо ці норми у світлі чинного законодавства й можливості їх реалізації.

 

1. Відпустка й робота одночасно:
неможливо поєднати непоєднуване!

Право на відпочинок забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час (ст. 45 Конституції України). Тобто щорічна відпустка — це однозначно відпочинок.

Відпустку ж для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відпочинком назвати не можна, але сама її назва вказує на те, що її надають для догляду за дитиною. Тому або жінка (чи інша особа) здійснює догляд за дитиною, або працює за власним бажанням на умовах неповного робочого дня.

Частина восьма ст. 179 КЗпП надає такій особі право працювати на умовах неповної зайнятості, тож роботодавець не може їй у цьому відмовити.

Некоректне формулювання «у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною» й спричиняє до різнотлумачень. А йдеться, по суті, про право на неповну зайнятість у період, поки дитині не виповниться три роки.

 

2. Робота у період відпустки для догляду за дитиною
як неузгодженість законодавчих норм

Звідки така проблема? Ще з тих часів, коли надавалася частково оплачувана відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою допомоги. А щоб цю допомогу не втратити, можна було працювати, але тільки на умовах неповної зайнятості. Це було задекларовано у частині сьомій ст. 14 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 р. № 1788-ХІІ (далі — Закон № 1788). Тому особи, що працювали в режимі неповного робочого часу або вдома, подавали до органів соцзахисту довідку з місця роботи про початок виконання трудових обов'язків на зазначених умовах. Проте зазначена вище норма була скасована 01.07.2014 р. і відповідно виключена ст. 14 із зазначеного Закону.

Починаючи з 01.07.2014 р. виплачується допомога при народженні дитини, виплату якої розтягують на 36 місяців. 

Тож очевидно, що зміни мали внести не тільки до Закону № 1788, а й до КЗпП і Закону про відпустки.

 

3. Робота під час відпустки без збереження зарплати:
чи можливо? 

У спірній частині восьмій ст. 179 КЗпП йдеться і про відпустку без збереження зарплати до досягнення дитиною шести років, яка надається на підставі частини шостої ст. 179 КЗпП за медичним висновком. 

То як вважаєте: можна перебувати одночасно у відпустці без збереження зарплати й працювати на умовах неповної зайнятості? 

Переважна більшість спеціалістів кадрової служби напевно погодиться, що це неможливо. Але ж це прописано в тій самій частині восьмій ст. 179 КЗпП, що поширюється і на частину шосту зазначеної статті. Знову маємо неузгодженість.

 

4. Трудова діяльність в електронній формі:
маємо показати вихід на роботу

Починаючи з 10.06.2021 р. облік трудової діяльності працівників здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом про ЄСВ (частина перша ст. 48 КЗпП). 

На реалізацію цієї норми роботодавці подають до Реєстру застрахованих осіб відомості про трудову діяльність працівників у складі Податкового розрахунку. Будь-які зміни щодо трудової діяльності працівників, у тому числі встановлення неповної зайнятості, мають бути відображені у звітності з ЄСВ.

 

5. Зміна категорії особи через додаток Д5
Податкового розрахунку

У додатку Д5 Податкового розрахунку роботодавці зобов’язані показати початок і закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, для догляду за дитиною до шести років. Це різні категорії осіб.

Навіщо це потрібно? Для правильного підрахунку страхового стажу, зокрема для призначення пенсії. Адже протягом трьох років, коли виплачується допомога при народженні дитини, органи праці та соцзахисту сплачують за таку особу мінімальний страховий внесок й вони ж подають за таких осіб звітність з ЄСВ.

Отже, на реалізацію вимог нормативних актів потрібно показати в додатку Д5 припинення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку для категорії особи «6».

 

6. Наказ про припинення відпустки для догляду за дитиною
та встановлення неповного робочого часу видається обов’язково!

Якщо не зазначити відомості про припинення відпустки для догляду за дитиною, то подана у складі Податкового розрахунку інформація буде недостовірною (за таке порушення передбачений штраф). Та й проблеми зі страховим стажем теж можуть бути.

Щоб зазначити інформацію в додатку Д5 Податкового розрахунку про припинення відпустки для догляду за дитиною, слід видати відповідний наказ, реквізити якого зазначаються у графі 16 цього додатка.

Факт зміни умов праці (з повної зайнятості на неповну) теж потрібно оформити належним чином, видавши наказ на підставі заяви працівника із зазначенням умов та індивідуального графіка роботи. А відповідну відмітку про неповну зайнятість вказати у графі 22 додатка Д1 Податкового розрахунку.

 

7. Що проставляти в табелі обліку робочого часу

У табелі обліку використання робочого часу (типова форма № П-5) проставляють відмітки про фактично відпрацьований час, відпрацьовані за місяць години, в т. ч. надурочні, вечірні, нічні години роботи тощо, а також інші відхилення від нормальних умов роботи. 

Якщо ж працівник працює на умовах неповного робочого часу, то відповідно проставляємо позначку «РС» і кількість відпрацьованих годин у таких умовах.

logo


◦ Час відпочинку
◦ Відпустки
◦ Соціальні відпустки
◦ Відпустка для догляду за дитиною
ДЕМО ДОСТУП