Закон про мобілізацію: зміни в обов’язках громадян і заходи впливу


◦ Військовий облік. Військова служба
◦ Зміни в законодавстві
962

18.04.2024

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» від 11.04.2024 р. № 3633-IX (законопроєкт № 10449, який називали Законом про мобілізацію; далі — Закон № 3633) внесено зміни не тільки до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а й до низки інших законів України, що визначають права та обов’язки органів влади, роботодавців і працівників у ході проведення мобілізації. Наш коментар до змін — далі.

Спочатку проінформуємо про зміни, що внесені до законів щодо мобілізації, а далі, коли ви з ними вже ознайомитеся, зробимо деякі свої висновки.

Отже, Законом № 3633 внесено зміни до таких законів України щодо такого (коротко):

 

Зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»

У Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» акцентуємо увагу на таких змінах.

Військовий обов’язок (ст. 1) тепер передбачає ще й взяття громадян на військовий облік. Попередня редакція частини 10 ст. 1 Закону визначала обов’язки громадян, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України чи проходять службу у військовому резерві. А якщо не приписані? Тому частину 10 ст. 1 Закону викладено в новій редакції й визначено обов’язки громадян, які, зокрема, підлягають взяттю на військовий облік. Вони та громадяни, які перебувають на військовому обліку призовників або в запасі Збройних сил України, у запасі Служби безпеки України, розвідувальних органів України чи проходять службу у військовому резерві, зобов’язані тепер, серед іншого, уточнити протягом 60 днів з дня набрання чинності Указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, свої персональні дані через центр надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК та СП.

Викладено в новій редакції ст. 21 Закону щодо матеріального забезпечення громадян України у зв’язку з призовом, направленням або прийняттям на військову службу, але суттєвих відмінностей між її попередньою редакцією ми не помічаємо.

Зокрема, і надалі передбачена виплата вихідної допомоги в розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року, збереження місця роботи, посади та середнього заробітку у зв’язку з виконанням обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, направленням, призовом або прийняттям на військову службу тощо.

Викладено в новій редакції ст. 37 Закону щодо взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього. Тут слід звернути увагу, що тепер взяттю на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів у ТЦК та СП підлягають громадяни України, які:

 • досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників;
 • які старші 25 років і раніше не перебували на військовому обліку.

Закріплено обов’язок ВПО ставати на військовий облік.

У разі зміни місця проживання призовники, військовозобов’язані та резервісти в семиденний строк мають стати на військовий облік, але немає обов’язку зніматися з військового обліку за три дні, як раніше.

Статтю 39 Закону доповнено нормою, що призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

 

Зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

У Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» дано визначення новому терміну «оповіщення», до якого «прив’язані» заходи впливу на громадян за недотримання правил військового обліку.

Оповіщення — це доведення сигналів і повідомлень (директив, розпоряджень) до органів військового управління, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення про оголошення мобілізації, виклик громадян до ТЦК та СП, а також вручення (надсилання) повісток громадянам.

У новій редакції викладено ст. 6 цього Закону щодо встановлення та виконання військово-транспортного обов’язку, в т. ч. громадянами.

Уточнено права та обв’язки органів державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, зокрема, щодо питань мобілізації громадян. Якщо раніше вони здебільшого «організовували», то тепер мають «забезпечувати».

По-новому викладено обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації (ст. 22 Закону). Наводимо норми цієї статті порівняно з попередньою редакцією (для кращого сприйняття в окремих місцях пропускаємо згадування про органи СБУ та розвідувальні органи).

 


Стаття 22. Обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

 

Стало

 

Було

1. Громадяни зобов’язані:

 • з’являтися за викликом до ТЦК та СП у строк та місце,зазначені в повістці, для взяття на військовий облік військовозобов’язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду;
 • надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом;
 • проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби згідно з рішенням військово-лікарської комісії чи відповідного районного (міського) ТЦК та СП.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструють свій електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста.

1. Громадяни зобов’язані:

 • з’являтися за викликом до ТЦК та СП для взяття на військовий облік військовозобов’язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий період;
   
 • надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом.

2. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами).

 

2. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами).

 

3. Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися:

 • військовозобов’язані та резервісти, які приписані до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, — на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях;
 • резервісти, які проходять службу у військовому резерві, — до військових частин у строки, визначені командирами військових частин;
 • військовозобов’язані, резервісти Служби безпеки України <…>  

3. Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників ТЦК та СП), або у строки, визначені командирами військових частин (військовозобов’язані, резервісти Служби безпеки України <…>).

 

Інші військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК та СП за місцем свого перебування або знаходження.

У разі отримання повістки про виклик до ТЦК та СП громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та строк.

 

У повістці про виклик до ТЦК та СП зазначаються:

1) прізвище, ім’я та по батькові і дата народження громадянина, якому

адресована повістка;

2) найменування ТЦК та СП, що видав повістку;

3) мета виклику до ТЦК та СП;

4) місце, день і час явки за викликом;

5) підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

6) реєстраційний номер повістки;

7) роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

 

Для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та СП та підлягають направленню на

навчання (підготовку) у зв’язку з призовом на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, час явки до ТЦК та СП встановлюється протягом двох місяців з дня проходження військово-лікарської комісії.

 

Під час вручення повістки представники ТЦК та СП на вимогу громадянина, якому

вручається повістка, зобов’язані назвати свої прізвища, ім’я та по батькові, посади, а також пред’явити службові посвідчення.

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності), визнаються:

 • перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
 • смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

У разі неприбуття громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК та СП, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК та СП або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує сім календарних днів.

 

4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.

 

4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.

 

5. Призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, забезпечують місцеві органи виконавчої влади та здійснюють ТЦК та СП або командири військових частин (<…>).

Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період визначається КМУ.

Цей порядок визначає:

механізм реалізації повноважень та взаємодію між місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності, органами військового управління, органами та підрозділами, що входять до системи поліції, та посадовими особами ТЦК та СПз організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

 • порядок оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, їх прибуття до ТЦК та СП, військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань <…>;
 • процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів та внесення відповідних змін у військово-облікові документи;
 • порядок надання військовозобов’язаним та резервістам відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та її оформлення;
 • організацію медичного огляду військовозобов’язаних та резервістів;
 • процедури оформлення призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;
 • механізм відправлення військовозобов’язаних та резервістів до місць проходження військової служби.


Військовозобов’язані та резервісти, які перебувають на зборах, у разі оголошення мобілізації продовжують перебувати на зборах. За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України.
 

Особливості проходження медичного обстеження військовозобов’язаними та резервістами під час мобілізації, на особливий період визначаються МО України спільно з МОЗ України.

5. Призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють ТЦК та СП за сприяння місцевих органів виконавчої влади або командири військових частин (<…>).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Військовозобов’язані та резервісти, які перебувають на зборах, у разі оголошення мобілізації продовжують перебувати на зборах. За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України.

Особливості проходження медичного обстеження військовозобов’язаними та резервістами під час мобілізації, на особливий період визначаються МО України спільно з МОЗ України.

6. У період проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військовообліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК та СП або поліцейський здійснює фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.

 

 

 

Зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» також визначають, що у період дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою уповноваженого представника районного (міського) ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Повертаємося до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Його доповнено новим розділом VIІ «Заходи впливу щодо громадян, які не виконують обов’язки, передбачені цим законом, під час мобілізації».

Стаття 27 Закону визначає таке (наводимо текст повністю):

«У разі невиконання під час мобілізації громадянином обов’язків, передбачених частинами першою, третьою ст. 22 цього Закону (з’являтися за викликом до ТЦК та СП, військові частини тощо) та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 КУпАП (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію[1]), керівник ТЦК та СП звертається до органів та підрозділів, що входять до системи поліції, щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК та СП.

У разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК та СП його керівник протягом п’яти днів з дня отримання такої відповіді надсилає такому громадянину в п аперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу його місцезнаходження, місця проживання чи перебування вимогу про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом (далі — вимога).

2. Форма та зміст вимоги визначаються Міністерством оборони

3. Днем вручення вимоги є:

1) день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв’язку;

2) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою ТЦК та СП;

3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси.

4. У разі якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного у ній обов’язку (обов’язків), ТЦК та СП звертається до суду в порядку, встановленому законом, з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації – на строк до виконання або відкликання такої вимоги.

5. Вимога вважається виконаною у разі виконання громадянином обов’язку (обов’язків), зазначеного у вимозі.

6. Вимога вважається відкликаною у разі припинення або завершення строку мобілізації.

7. У разі виникнення обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, ТЦК та СП, керівник якого видав вимогу, не пізніше наступного робочого дня з дня їх виникнення видає громадянину та/або його представнику документ, який підтверджує виконання вимоги.

8. У разі виникнення обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, та призову громадянина на військову службу під час мобілізації ТЦК та СП, керівник якого видав вимогу, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення таких обставин надсилає органу державної виконавчої служби, на примусовому виконанні якого перебуває рішення суду про тимчасове обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації, повідомлення про виконання вимоги».

 

Прикінцеві та перехідні положення Закону № 3633

Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців дванадцятого і тринадцятого пп. 2 п. 8 розділу І цього Закону (щодо внесення змін до частин четвертої і п’ятої ст. 6 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» — стаття встановлює транспортний обов’язок), які набирають чинності через вісім місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Пунктом 2, серед іншого, установлено, що:

 • під час дії Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 р. № 65/2022 громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:
 • у разі перебування на території України — шляхом прибуття самостійно до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);
 • у разі перебування за кордоном — шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);
 • звільнені зі служби громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають спеціальні звання (класні чини), в т. ч. у зв’язку з виходом на пенсію, з Міністерства внутрішніх справ України, Національного антикорупційного бюро України, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони, органів прокуратури, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, Бюро економічної безпеки України, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом стати на військовий облік військовозобов’язаних у ТЦК та СП за своїм місцем проживання;
 • вимоги, зазначені у частині шостій ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», щодо здійснення уповноваженими представниками ТЦК та СП фото- і відеофіксації процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, застосовуються через три місяці з дня опублікування цього Закону;
 • військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності цим Законом, є чинним та не потребує обов’язкової заміни у випадку (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа.

Від редакції

Питання проведення мобілізації заполітизоване, тому оцінювати зміни, позитивні вони чи негативні, не будемо. Але після їх внесення чітко зрозуміло, що тепер призов громадян на військову службу під час мобілізації забезпечують місцеві органи виконавчої влади та здійснюють ТЦК та СП. Тоді як раніше було встановлено, що призов здійснюють ТЦК та СП за сприяння місцевих органів виконавчої влади. Такі зміни, схоже, мають на меті, скажімо так, підсилити законність діяльності ТЦК та СП, яку (діяльність), якщо вірити «відосикам» у соцмережах, ставили під сумнів.

Призов громадян на військову службу під час мобілізації здійснюватиметься незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. Чітко визначено, що в повістці має бути вказано мету виклику до ТЦК та СП. Закріплено обов’язок проходити медичні обстеження.

У Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» чіткіше прописано обов’язок громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років перебувати на військовому обліку. І, напевно, у Прикінцевих положеннях Закону № 3633 саме тому прописано обов’язок уточнити свої дані в ТЦК та СП доступним для кожного способом. Правда, тут потребує роз’яснення питання, чи потрібно робити це всім, в т. ч. тим, хто міг такі дані уточнювати після 24.02.2022 р. або на початку 2023 р., але їх не змінював і повісток не отримував.

Громадян зобов’язали мати при собі військово-облікові документи разом з документом, що посвідчує особу, і надавати їх для перевірки на вимогу працівників ТЦК та СП, поліції. Тому затримання осіб для встановлення їх особи за відсутності таких документів тепер мало б сприйматися по-іншому. Відмова в наданні документів для перевірки, бо «це не написано в законі», втрачає актуальність.

Це повинно зняти і питання щодо встановлення особи для вручення їй повістки. У тих же «відосиках» у соцмережах можна було бачити, як громадяни надавали документи для перевірки поліцейським, але заявляли вимоги не передавати інформацію про них представникам ТЦК та СП, щоб ті не могли виписати повістку.

Уряд має розробити спеціальний Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Адже було очевидно, що для цих цілей не підходить порядок призову громадян на військову службу і порядок ведення військового обліку. Тому в цьому порядку, сподіваємося, буде врегульовано багато процедурних моментів. Адже незважаючи на внесені зміни, так чітко і не прослідковується, як же має вручатися повістка: вкладатися в поштову скриньку, приклеюватися до дверей помешкання, вручатися особисто в руки тощо. І нова ст. 27 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що визначає заходи впливу щодо громадян, які не виконують обов’язки, передбачені цим законом, під час мобілізації, це питання також не роз’яснює.

Установлено, що якщо громадянин не з’явиться за викликом у ТЦК та СП, то його мають доставити поліцейські. Якщо й вони цього не зможуть зробити, тоді повідомлення про обов’язок з’явитися в ТЦК та СП буде направлятися поштою з повідомленням про вручення. Але на випередження пояснень «я там не живу», «я не буду брати» тощо, встановлено, що в разі неможливості вручити повідомлення воно вважається врученим.

У разі якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного в ній обов’язку (обов’язків), ТЦК та СП звертається до суду з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Незрозуміло, чи звільняє цей захід від притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 210 і 210-1 КУпАП, зокрема тих, у кого немає автомобілів?

У будь-якому разі в усіх військовозобов’язаних ще є місяць на вивчення змін і прийняття рішень. Припускаємо, що й підзаконні акти на виконання змін уже готові й незабаром з’являться. І хоча питання процедури проведення мобілізації, прав та обов’язків військовозобов’язаних поза форматом наших видань, ми за ними будемо слідкувати й інформуватимемо про зміни, тому що багато військовозобов’язаних — це наймані працівники, в т. ч. у ФОПів. І роботодавці — наші передплатники — також повинні бути в курсі змін, щоб планувати свою діяльність. Адже очевидно, що стає вигідно брати на роботу осіб від 18 до 25 років, які хоч і не мають бажаного досвіду роботи, але здатні будуть навчитися і хоч певний час працювати без загрози бути мобілізованими дорогою на роботу.

На цю ж тему див. коментар тут.


[1] Передбачено адмінштраф в особливий період від 300 до 500 нмдг або від 5100 до 8500 грн.

 

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП