Чи може головний бухгалтер своїм підписом завірити записи у трудовій книжці


◦ Документація
◦ Трудові книжки


На підприємстві наразі не має інспектора з кадрів й усі записи до трудових книжок вносить головний бухгалтер (на підставі відповідного наказу директора). Зараз за власним бажанням звільняється працівник, директор підписав наказ про його звільнення, але одразу пішов у відпустку — чи може головний бухгалтер своїм підписом завірити записи у трудовій книжці або ж слід чекати повернення директора?
 

Чекати директора не можна — трудова книжка має бути видана працівникові в день його звільнення.

Відповідно до ст. 47 Кодексу законів про працю України роботодавець, зокрема, зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку. Відповідна норма, але у дещо розширеному вигляді міститься й у п. 4.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58: власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення, а при затримці видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу (днем звільнення в такому разі вважається день видачі трудової книжки і про новий день звільнення видається наказ та вноситься запис до трудової книжки працівника, а раніше внесений запис про день звільнення визнається недійсним).

Але якщо наразі на Вашому підприємстві усі записи до трудових книжок вносить головний бухгалтер і, як Ви зазначили, робить це на підставі відповідного наказу керівника підприємства, то проблем щодо засвідчення саме ним записів у трудовій книжці виникнути не повинно — адже згідно з вже згаданим п. 4.1. Інструкції № 58 у разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені у трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів.

Тобто, якщо був відповідний наказ директора, то головний бухгалтер і є тією «спеціально уповноваженою особою», яка може засвідчувати записи у трудових книжках.

Єдине питання, на що при цьому слід звернути увагу — це яку саме посаду вказувати у трудовій книжці. Так, якщо на головного бухгалтера були покладені обов’язки щодо ведення трудових книжок працівників шляхом розширення його посадових обов’язків й внесення відповідних змін до посадової інструкції, то у трудовій книжці при засвідченні записів слід зазначати саме його посаду (головного бухгалтера). А от якщо на головного бухгалтера покладено виконання обов’язків з ведення кадрового діловодства в порядку суміщення посади інспектора з кадрів, то при засвідченні записів у трудовій книжці він має вказувати посаду інспектора з кадрів (хоч його основною посадою і є посада головного бухгалтера).

 

Чи зобов’язані ми надавати працівникові оплачувану навчальну відпустку, якщо він здобуває другу вищу освіту у закладі післядипломної освіти?

Так, зобов’язані.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР, тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Тобто, тривалість відпустки на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто здобуває другу (наступну) освіту у вищих навчальних закладах, становитиме:

— першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів,

— третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 30 календарних днів,

— незалежно від рівня акредитації за заочною формою навчання — 40 календарних днів.

 

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН