Відповідальність за невиконання умов колдоговору


◦ Документація
◦ Колективний договір


Яка настає відповідальність за невиконання умов колдоговору?


Порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного договору особами, які представляють власників чи профспілки чи представників трудового колективу, призведе до штрафу у розмірі до 100 нмдг (1700 грн).

Держпраці в Івано-Франківській області зазначає, що контроль за виконанням колективного договору, угоди проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками. Для ефективного контролю сторони зобов’язані надавати необхідну для цього наявну інформацію.

Крім того, сторони, що підписали колективний договір, угоду, щорічно в строки, передбачені колективним договором, угодою, звітують про їх виконання. В органи державної статистики направляються статистичні дані про колективні договори, угоди.

Для контролю за виконанням колективного договору, угоди можуть створюватись комісії, які за наслідками перевірки складають акт. Такий акт є основним документом, який свідчить про результати роботи з виконання колективного договору, угоди. Одночасно він є підставою для вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Акт перевірки має відображати стан роботи з виконання колективного договору, угоди. В ньому вказується, скільки заходів було включено в колективний договір, угоду та скільки з них виконано. За кожним із невиконаних зобов’язань мають бути чітко вказані причини невиконання. В акті коротко висвітлюється робота з виконання кожного з розділів колективного договору, угоди.

В акті можуть наводитися конкретні пропозиції комісії щодо притягнення до відповідальності винних у невиконанні заходів колективного договору чи щодо усунення недоліків, які стали причиною невиконання.

Акт перевірки обговорюється на спільному засіданні сторін. Наслідком такого обговорення є прийняття рішення, в якому визначаються заходи щодо усунення виявлених недоліків, прорахунків, дається оцінка діяльності працівників, які допустили невиконання двосторонніх зобов’язань, вказуються строки їх виконання та особи, яким доручено контролювати реалізацію наміченого. Може бути також прийняте рішення про направлення акту перевірки для обговорення в колективах структурних підрозділів, цехів, дільниць, лабораторій, бригад тощо.

Порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного договору особами, які представляють власників або уповноважених ними органів чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів тягне за собою накладення штрафу до 100 нмдг. Ненадання цими ж особами інформації, необхідної для контролю за виконанням колективних договорів, тягне за собою накладення штрафу до 5 нмдг.

Усі ці випадки відповідальності регламентуються ст. 18–20 «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII та КУпАП.

Тож ця відповідальність є адміністративною. Справи з цих питань розглядаються судом за поданням однієї із сторін колективного договору, відповідних комісій або з ініціативи прокурора. Крім адміністративної відповідальності, особи, винні в ухиленні від участі в переговорах, у порушенні та невиконанні колективного договору, угод, у неподанні інформації, необхідної для успішного проведення колективних переговорів і контролю, можуть бути притягнутими і до інших видів юридичної відповідальності. Такими видами відповідальності є дисциплінарна, матеріальна, а в окремих випадках навіть кримінальна відповідальність.

Дисциплінарна відповідальність полягає в накладенні власником або уповноваженим ним органом на працівника за порушення дисципліни праці, скоєння дисциплінарного проступку стягнення: оголошення догани або звільнення з роботи. Статтею 45 КЗпП передбачено також, що на вимогу профспілкового органу, який за дорученням трудового колективу підписав колективний договір, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір із керівним працівником або усунути його із займаної посади, якщо він порушує законодавство про працю та не виконує зобов’язань за колективним договором.

Матеріальна відповідальність полягає у зобов’язанні працівника відшкодувати шкоду, завдану підприємству, установі, організації невиконанням зобов’язань за колективним договором.

Кримінальна відповідальність полягає у покаранні працівника за порушення зобов’язань за колективним договором, якщо таке порушення містить склад кримінального злочину.

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН