(Не)надання відпустки суміснику державного підприємства

Пряма лінія

 

Основне місце роботи працівника — державне підприємство. На комунальному підприємстві він працює за сумісництвом. Чи обов’язково йому надавати відпустку одночасно з відпусткою за основним місцем роботи?

Пунктом 6 частини сьомої ст. 10 Закону про відпустки встановлено, що щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на підприємстві за бажанням працівника надаються, зокрема, сумісникам одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. А ст. 25 Закону про відпустки встановлено, що відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку сумісникам одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

Стаття ст. 25 Закону про відпустки вказує на те, що хоч відпустка і має надаватися обов’язково, але має бути бажання працівника. Своєю чергою це свідчить про те, що щорічні відпустки за основним місцем роботи та сумісництвом можуть не збігатися. Більше ні в Законі про відпустки, ні в КЗпП сумісники в контексті питання щодо надання відпусток не згадуються.

У той же час постановою КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245 (далі — Постанова № 245) встановлено, що робітники, спеціалісти та службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час. При цьому п. 3 цієї постанови визначено, що відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Оскільки Постанова № 245 видана 1993 р., а Закон про відпустки — 1995 р., то існує думка, що одночасно відпустку таким працівникам можна й не надавати.

Але звернімося до ст. 21 КЗпП. У ній зазначено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. А Постановою № 245 якоюсь мірою передбачено «інше»: тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день, а відпустка за сумісництвом має надаватися одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

Таким чином, доходимо висновку, що працівникам державних підприємств, які працюють за сумісництвом, відпустка за сумісництвом має надаватися одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

На ваші запитання відповідав Дмитро КУЧЕРАК,

головний редактор журналу «Заробітна плата»

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН