Оплата листка непрацездатності аспірантці, яка працює за сумісництвом

Пряма лінія

 

Під час вступу до аспірантури з відривом від виробництва працівниця звільнилася з роботи й віддала трудову книжку до навчального закладу. Згодом вона знову працевлаштувалася на підприємство, але вже на роботу за сумісництвом. У січні 2019 р. вона подала за місцем роботи листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами. У ньому зазначено назву навчального закладу, але, за словами жінки, він відмовляється його оплачувати. Як діяти в такій ситуації? Де жінка повинна отримати допомогу по вагітності та пологах?

 

    Згідно з п. 3 частини першої ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-II особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на трудову діяльність у позанавчальний час. До таких осіб належать, зокрема, студенти (слухачі), екстерни, здобувачі, аспіранти (ад’юнкти) та докторанти.

    Навчаючись в аспірантурі, особа не перебуває із навчальним закладом у трудових правовідносинах (не укладає із ним трудового договору), тож це означає, що навчання не може бути основною роботою. А отже, не зрозуміло, чому аспірантка, про яку йдеться в запитанні, працевлаштувалася на підприємство на роботу за сумісництвом. Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві. Якщо основного місця роботи немає, особа не може працювати в режимі сумісництва. З іншого боку, роботодавець, приймаючи на роботу працівника, який виявив бажання працювати на умовах сумісництва, не зобов’язаний перевіряти наявність у такої особи основного місця роботи. Тому роботодавець під час оформлення такої особи на роботу за сумісництвом жодних законодавчих норм не порушив.

    На думку автора, можливо рішення про роботу за сумісництвом було пов’язано із тим, що трудова книжка особи перебуває в навчальному закладі, але й це не є правильним. Жодний нормативний документ не передбачає, що під час вступу до аспірантури слід подавати вищому навчальному закладу трудову книжку. Також не встановлено, що заклади освіти зобов’язані оформляти та вести трудові книжки на аспірантів, які в них навчаються.

    Підпунктом 2.16 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58, передбачено тільки, що якщо аспірант, вступаючи на навчання до вишу на денне відділення, уже має трудову книжку (тобто десь працював, але перед навчанням звільнився), то навчальний заклад вносить до неї запис про час навчання. Однак такий запис логічно вносити вже після закінчення навчання, тому працівниці не потрібно було подавати трудову книжку до вишу під час вступу на навчання до аспірантури.

    Недотримання законодавчих норм призвело до того, що ситуація вийшла досить складною: по-перше, у працівниці фактично одне місце роботи, причому за сумісництвом, та, по-друге, щоб оплатили листок непраце­здатності за місцем роботи за сумісництвом, працівниця має надати копію листка непрацездатності, засвідчену підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи, та довідку про середню заробітну плату за основ­ним місцем роботи, а в неї його фактично немає.

    Законодавством не передбачено інших можливих варіантів оплати листка непраце­здатності за місцем роботи за сумісництвом, у т. ч. оплати на підставі його оригіналу. Тож можна дійти висновку, що за оригіналом оплачують листок непрацездатності тільки за основним місцем роботи. Тому щоб у підприємства були підстави для оплати часу непрацездатності, потрібно, щоб на момент настання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами підприємство переоформило із жінкою трудовий договір про сумісництво на договір про роботу за основним місцем роботи. На це вказував ФСС з ТВП у листі від 28.11.2012 р. № 04-29-3045. Але в такому разі керівнику підприємства доведеться видати відповідний наказ «заднім числом».

    Крім того, оскільки на лицьовому боці листка непрацездатності вказана назва навчального закладу, жінці необхідно звернутися до лікаря, який видав листок непраце­здатності, з проханням виправити на ньому місце роботи.

    Якщо зазначеного вище не вдасться зробити, то за місцем роботи за сумісництвом жінці не зможуть виплатити допомогу по вагітності та пологах. Однак вона може отримати її як аспірантка в органі соціального захисту населення за місцем проживання. Це передбачено Порядком призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженим постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 (далі — Порядок № 1751). Згідно з цим документом:

  • вагітні жінки, які є аспірантками, мають право на державну допомогу по вагітності та пологах (абзац п’ятий п. 3 Порядку № 1751);
  • підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка, заява матері, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також довідка з основного місця навчання про те, що жінка навчається(пп. 1 п. 4 Порядку № 1751);
  • допомога по вагітності та пологах надається аспіранткам у розмірі місячної стипендії. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги по вагітності та пологах за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (абзац перший пп. 4 п. 7Порядку № 1751);
  • розмір допомоги встановлюється шляхом множення середньоденного доходу на кількість календарних днів тривалості відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, але не менш як 25 % розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для праце­здатної особи з розрахунку на місяць (абзац другий пп. 4 п. 7 Порядку № 1751);
  • аспіранткам державна допомога по вагітності та пологах призначається й виплачується органами соціального захисту населення за місцем проживання (абзац другий п. 9 Порядку № 1751).

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН