Поновлення на роботі за рішенням суду

Зворотний зв'язок

Працівника було поновлено на роботі за рішенням суду. Яким чином оформити відповідний наказ та з якої дати працівника слід поновити на роботі — дати звільнення чи дати рішення суду?

З дати звільнення.

Зміст наказу про поновлення працівника на роботі має відповідати рішенню суду, а видати його і ознайомити з ним відповідного працівника слід якомога скоріше, аби працівник міг приступити до роботи. Зазначене передбачено, зокрема, у п. 34 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів», де зазначається, що належним виконанням судового рішення про поновлення на роботі слід вважати видання роботодавцем про це наказу (розпорядження), що дає можливість працівнику приступити до виконання своїх попередніх обов’язків. Приклад наказу про поновлення на роботі наведено у Зразку.

Оскільки наказом про поновлення працівника на роботі скасовується наказ про звільнення працівника, то працівник поновлюється на роботі з дня звільнення, а не з дня винесення судом відповідного рішення.

Зразок

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТРУКТОР»

 

НАКАЗ

 

15.05.2019 р.                                  м. Київ                                              № 131-п

 

Про поновлення на роботі

Іванчука С. О.

 

На виконання рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 13.05.2019 р. по справі № 123/456789/19,

 

НАКАЗУЮ:

1. ІВАНЧУКА Сергія Олексійовича поновити на посаді головного інженера з 11.03.2019 р..

2. Скасувати наказ від 18.03.2019 р. про звільнення Іванчука С. О. з роботи за п. 4 ст. 40 КЗпП України.

3. Начальнику відділу кадрів Паньку Г. О. внести зміни до трудової книжки Іванчука С. О. або, на вимогу Іванчука С. О., видати йому дублікат трудової книжки.

4. Бухгалтеру Хом’яченко Я. І. виплатити Іванчуку С. О. середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

 

Підстава: рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 13.05.2019 р. про поновлення на роботі Іванчука С. О..

 

Директор                                              Сидорчук                         В. П. Сидорчук

 

З наказом ознайомлені:

15.05. 2019 р.                                       Іванчук                              С. О. Іванчук

15.05.2019 р.                                       Панько                               Г. О. Панько

15.05.2019 р.                                       Хом’яченко                        Я. І. Хом’яченко

 

Також не забудьте після видання наказу про поновлення на роботі внести й зміни до трудової книжки поновленого працівника. Згідно з п. 2.10. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), запис про звільнення і переведення на іншу постійну роботу у разі незаконного звільнення або переведення, установленого органом, який розглядає трудові спори, і поновлення на попередній роботі визнається недійсним у такому ж порядку, як і у випадку внесення помилкових відомостей. Тобто, у графі 3 трудової книжки пишеться: «Запис за № таким-то є недійсним. Поновлено на попередній посаді», а у графі 4 в такому разі зазначається номер і дата наказу про поновлення на роботі.

У деяких випадках незаконно звільнений і поновлений на роботі працівник може наполягати на видачі йому дубліката трудової книжки без запису про звільнення, визнаного недійсним, адже такий запис (з «негативними» підставами для звільнення, наприклад, систематичне невиконання трудових обов’язків чи прогул) іноді може створити йому труднощі під час працевлаштування на інші підприємства. Такий випадок видачі працівникові на його прохання дубліката трудової книжки також передбачений у п. 2.10. Інструкції № 58. За таких обставин згідно з п. 5.1. Інструкції № 58 у правому верхньому кутку першої сторінки нової трудової книжки слід зробити напис «Дублікат».

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН