Правильність підбору назви посади

До штатного розпису вводиться нова посада «Інспектор з приватних дозволів», проте у КП містить лише посаду «Інспектор». Чи можна у штатному розписі розширити цю назву? Чи потрібно розширену назву брати в дужки?

Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327 (далі ⎯ КП), такої професійні назви роботи, як «Інспектор з приватних дозволів», не передбачено. Однак КП визначено професійну назву роботи «Інспектор» з двома різними кодами КП — 3439 та 2490. Звичайно, для того щоб правильно його обрати, потрібно з’ясувати, чим вони відрізняються.

Професійна назва роботи з кодом КП 3439 належить до класифікаційного угруповання «Інші технічні фахівці в галузі управління», а з кодом 2490 — до «Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання». А отже, відповідно до класифікаційних угруповань вони належать до різних класифікацій професій. «Інспектор» з кодом КП 3439 — до фахівців, а «Інспектор» з кодом КП 2490 — до професіоналів. Тому, зважаючи на структуру підприємства та підпорядкованість інспектора, й залежатиме вибір назви посади з відповідним кодом.

Зауважимо, що КП містить ще кілька професійних назв робіт, але зі словами, що записані в дужках: інспектор (з дипломом спеціаліста) — код КП 2423, інспектор (органи внутрішніх справ) — код КП 3451, інспектор (пенітенціарна система) — код КП 2424, інспектор (пенітенціарна система) (з дипломом бакалавра) — код КП 3452, інспектор (цін, мір та ваг і т. ін.) — код КП 3449. Як бачимо, вони також різняться за своєю класифікацією, тому під час обрання назви роботи на це слід звертати увагу. Усі ці посади належать до професіоналів та фахівців у сфері правоохоронної діяльності, однак, зважаючи на посаду, зазначену в запитанні, стає зрозуміло, що використовувати їх немає сенсу. Тому повернемося до вищезазначеної назви «Інспектор» та її розширення. 

Відповідно до примітки 2 додатка В до КП назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу, якщо інше не передбачено в КП чи відповідних законодавчо-правових актах.
Тобто не слід застосовувати, наприклад, назву «Інспектор з біржових операцій», якщо в КП передбачено професійну назву роботи «Фахівець з біржових операцій» (код КП 3411), або «Інспектор з електрозв’язку» замість «Технік з електрозв’язку» (код КП 3114) тощо. В інших випадках ця професійна назва роботи, безумовно, може бути розширена уточнювальними (примітка 2 додатка В) словами.

Щодо застосування дужок у такій назві посади, як «Інспектор з приватних дозволів», зазначимо, що справді, в деяких назвах професій, наведених у КП, використовуються дужки. У них може бути зазначена складова професійної назви роботи, вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи або споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах класифікаційної групи. Проте зауважимо, що йдеться саме про дужки в назвах посад, передбачених КП. Розширення назви посади відбувається за потребою підприємства та зумовлено тим, що в КП ця посада (назва роботи) не передбачена. Таким чином, застосування дужок у цьому випадку недоцільне.

Після обрання назви посади постане питання щодо розроблення посадової інструкції для посади «Інспектор з приватних дозволів». Звичайно, оскільки ця назва створена підприємством, кваліфікаційну характеристику та посадові обов’язки до цієї професії йому потрібно буде розробити самостійно. Це можна зробити скориставшись допомогою пункту 6 Загальних положень Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336.
 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН