Консультант Кадровика
електронна версія

Відрахування за отримані «наперед» невідпрацьовані дні відпустки


◦ Час відпочинку
◦ Відпустки
◦ Оплата праці
◦ Середній заробіток
◦ Відпускні


Працівник повернувся зі щорічної відпустки (повної тривалості, 24 календарні дні) й написав заяву на звільнення, але робочий рік, за який йому ця відпустка надавалася, ще не закінчився. Окрім цього, у березні він використав і 10 днів відпустки «на дітей» (його дружина померла, він сам виховує малолітню дитину). Чи можна провести відрахування за отримані ним «наперед», невідпрацьовані дні відпустки?


За невідпрацьовані дні щорічної відпустки — можна (за умови, що працівник звільняється за власним бажанням чи за угодою сторін), за відпустку «на дітей» — ні.

У разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він вже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості перед підприємством, за наказом (розпорядженням) роботодавця може проводитись відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані працівникові в рахунок невідпрацьованої частини робочого року (п. 2 ч. 2 ст. 127 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), ч. 1 ст. 22 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)).

Для коригування заробітної плати працівника та відрахування із заробітної плати для покриття заборгованості підприємству видавати окремий наказ не потрібно — про це буде достатньо зазначити у наказі про звільнення працівника, наприклад: «Утримати заробітну плату за 10 календарних днів щорічної відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року з 1 листопада 2018 р. по 31 жовтня 2019 р. в сумі 5 200 грн».

Хоча із запитання вбачається, що, скоріш за все, працівник звільняється за власним бажанням, проте про всяк випадок наведемо перелік підстав, у разі звільнення за якими такі відрахування не проводяться. Так, згідно з ч. 2 ст. 22 Закону № 504, відрахування за використані працівником наперед дні відпустки не проводяться, коли працівник звільняється з роботи у зв’язку з:

— призовом або прийняттям (вступом) на військову службу, направленням на альтернативну (невійськову) службу;

— переведенням працівника за його згодою на інше підприємство або переходом на виборну посаду у випадках, передбачених законами України;

— відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, а також відмовою від продовження роботи у зв’язку з істотною зміною умов праці;

— змінами в організації виробництва та праці, у т. ч. ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників;

— виявленням невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню даної роботи;

— нез’явленням на роботу понад чотири місяці підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлено більш тривалий термін збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні;

— поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

— направленням на навчання;

— виходом на пенсію.

Також зверніть увагу, що у разі звільнення працівника, який «перевикористав» відпустку, з його заробітної плати можна утримати відпускні лише за надані наперед дні щорічної відпустки. А от відрахування із заробітної плати за використану працівником відпустку «на дітей», що передбачена ст. 19 Закону № 504, не проводиться — ця відпустка належить до соціальних відпусток i право на неї виникає у працівника у кожному календарному (а не робочому) році і її тривалість не пов’язана з відпрацьованим робочим часом (тобто працівник міг використати усі 10 днів відпустки «на дітей», починаючи, приміром, з 2 січня 2019 р., й навіть якщо б він виявив звільнитися одразу після її використання, то жодних відрахувань за неї проводити було б не можна). Утім, у тому, що працівник вже використав відпустку «на дітей» за поточний календарний рік, є й позитивний момент — інакше довелося б сплачувати грошову компенсацію за невикористані дні цієї відпустки відповідно до ч. 1 ст. 83 КЗпП та ч. 1 ст. 24 Закону № 504.

 

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН