Виправлення помилок у заяві-розрахунку до ФСС

Пряма лінія


Працівник госпрозрахункового підприємства 10 календарних днів перебував на «лікарняному» (з 31.07.2019 р. по 09.08.2019 р.), що підтверджено наданим листком непрацездатності. У серпні 2019 р. йому нараховано суму допомоги по тимчасовій непраце­здатності з урахуванням його фактичного страхового стажу в розмірі 60 % середньої заробітної плати. Однак бухгалтер підприємства виявила арифметичну помилку, яка була допущена під час її розрахунку. Внаслідок цього сума допомоги по тимчасовій непрацездатності виявилася на 38,00 грн менше, ніж належить до виплати працівнику. Яким чином підприємство може виправити цю помилку?

 

Про помилку підприємству необхідно терміново повідомити робочий орган ФСС за місцем обліку відповідним листом, зазначивши в ньому всі необхідні реквізити, а саме:

• повну назву підприємства;

• код ЄДРПОУ;

• вхідний номер та дату поданої заяви-розрахунку;

• серію та номер листка непрацездатності;

• прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи;

• детальний опис помилки (із зазначенням виду наданої допомоги, за якою виявлено помилку).

Зразок такого листа-пояснення наведено в додатку.

 

Лист, наведений у додатку, складається у двох примірниках, підписується керівником підприємства та бухгалтером і завіряється печаткою (за наявності). До листа обов’язково потрібно додати:

 копію раніше поданої заяви-розрахунку, за якою були сплачені кошти;

• нову заяву-розрахунок, в якій зазначається сума коштів, які необхідно доплатити.

При цьому звертаємо увагу, що в таблиці, вказаній на першій сторінці заяви-розрахунку, сума доплати проставляється в рядку № 1 та дублюється в рядку «Разом». «Шапка» заповнюється у звичайному порядку.

У таблиці, вказаній на зворотному боці заяви-розрахунку, заповнюються лише графи 1, 2, 3, 4 та 10, в яких потрібно зазначити:

• у графі 1 — номер запису;

• у графі 2 — прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи;

• у графі 3 — номер страхового свідоцтва;

• у графі 4 — серію та номер листка непрацездатності;

• у графі 10 — суму доплати за рахунок коштів ФСС.

До заяви-розрахунку не зайвим буде також додати і пояснювальну записку, в якій слід зазначити причину недоплати допомоги.

На ваші запитання відповідає Ольга ГЛИНЯНА,

науковий редактор журналу «Заробітна плата»

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН