Звільнення і прийняття на роботу при реорганізації підприємства

Зворотний зв'язок

Чи потрібно звільняти працівників у разі реорганізації підприємства внаслідок його приєднання до іншого й заново приймати їх на роботу?

 

Ні, не потрібно.

Звільняти працівників у зв’язку з реорганізацією підприємства можна лише у тому випадку, коли одночасно відбувається скорочення чисельності чи штату працівників. Оскільки Ви вказуєте у запитанні про свій намір «заново приймати їх на роботу», то можна зробити висновок, що скорочення не планується — за таких обставин працівників не лише не потрібно звільняти, а й не можна (оскільки у Вас відсутня підстава для звільнення).

Згідно з ч. 4 ст. 36 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), у разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Тобто, при реорганізації підприємства відбувається правонаступництво, у т. ч. й в трудових відносинах, а тому підстав для звільнення працівників немає (виняток становлять лише випадки, коли внаслідок реорганізації відбувається скорочення чисельності або штату працівників — за таких обставин проводиться звільнення за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП).

Проте зверніть увагу, що буде потрібно внести до трудових книжок працівників запис про реорганізацію підприємства — така необхідність зумовлена тим, що після приєднання зміниться назва підприємства, де вони працюють. Оскільки в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58) відсутні вказівки щодо того, яким саме чином вносити запис про реорганізацію, то зробити це слід за аналогію з внесенням запису про перейменування підприємства, що передбачено у п. 2.15. Інструкції № 58: окремим рядком у графі № 3 трудової книжки записати «Підприємство таке-то з такого-то числа реорганізовано таким-то шляхом (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) до підприємства такого-то», а у графі № 4 зазначити підставу реорганізації — відповідний наказ (розпорядження), його дату і номер.

 

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН