Звільнення після лікарняного

Зворотний зв'язок

Працівникові було видано лікарняний 10.09.2019 р., але наступного дня (11.09.2019 р.) його вже було звільнено з роботи (за його власним бажанням). Виникають одразу три запитання:
1) Чи правомірним є таке звільнення?
2) Чи потрібно оплачувати повністю листок непрацездатності?
3) Чи потрібно включати весь час лікарняного до стажу для щорічної відпустки?

 

1) Так, звільнення є правомірним.

2) Так, листок непрацездатності потрібно повністю оплатити.

3) Ні, до стажу для щорічної відпустки включається тільки час перебування на лікарняному до дня звільнення.

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) заборона звільнення працівників під час тимчасової непрацездатності поширюється лише на випадки, коли таке звільнення відбувається за ініціативою роботодавця (тобто з підстав, вказаних у ст. 40 КЗпП (окрім п. 5 ч. 1 та випадку повної ліквідації підприємства), та у ст. 41 КЗпП). Оскільки ж у Вашому випадку звільнення відбувається за ініціативою працівника (звільнення за власним бажанням, ст. 38 КЗпП), то ця заборона на нього не поширюється (утім, як і на будь-які інші випадки, коли звільнення відбувається не за ініціативою роботодавця, приміром, за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП).

А от листок непрацездатності потрібно буде оплатити повністю, оскільки його було видано ще під час перебування працівника у трудових відносинах з роботодавцем (нагадаємо, що останнім днем трудових відносин є день звільнення і він також включається до цього періоду — тому навіть якби у Вашому випадку лікарняний було б видано працівникові не 10.09.2019 р., а 11.09.2019 р., його б довелося повністю оплачувати). Такі вимоги міститься у ч. 1 ст. 19 та у ч. 2 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV:

— право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю;

допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом соціального страхування України застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності (оплата перших п’яти днів здійснюється за рахунок коштів роботодавця) за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі — МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Таким чином, навіть якщо листок непрацездатності видається в день звільнення (в останній робочий день), його слід оплачувати повністю. Натомість у разі, якби лікарняний було видано наступного дня після дня звільнення, то його вже оплачувати було б непотрібно.

А от до стажу для щорічної відпустки включається тільки час перебування на лікарняному до дня звільнення. Стаж для щорічної відпустки підраховується відповідно до ст. 9 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504). У п. 3 ч. 1 цієї статті зазначено, що до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню. Зрозуміло, що місце роботи за працівником, якого вже звільнено з роботи, не зберігається, навіть якщо в цей час він і перебуває на лікарняному. До того ж, у ст. 2 Закону № 504 вказано, що право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Отже, працівник, який перебуває на лікарняному з 10.09.2019 р., а 11.09.2019 р., звільняється з роботи, має право на відпустку лише під час перебування у трудових відносинах (по 11.09.2019 р. включно) і тільки цей час зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку.

 

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН