Лист МОН від 21.10.2022 р. № 1/12392-22

Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у період воєнного стану в Україні


◦ Трудовi вiдносини
◦ Атестація
21 жовтня 2022 р.

Шановні колеги!

У зв’язку з надходженням до Міністерства звернень і запитів щодо проведення атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році в умовах воєнного стану, введеним відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022  р. № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 р. № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), повідомляємо про таке.

Проведення атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти регламентують такі нормативні документи:

  • Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (далі — Закон про освіту) (ст. 50);
  • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III (ст. 32);
  • Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ Міністерства освіти та науки України від 06.10.2010 р. № 930 (зі змінами);
  • постанова КМУ «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників» (зі змінами) від 23.12.2015 р. № 1109 та постанова КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 р. № 800 (зі змінами).

З метою зменшення ризиків завдання шкоди життю і здоров’ю, враховуючи поточну ситуацію в країні та керуючись інтересами педагогічних працівників, які атестуються в умовах воєнного стану, Міністерством освіти і науки було рекомендовано перенести атестацію педагогічних працівників (лист «Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році» від 15.03.2022 р. № 1/3454-22).

Звертаємо увагу, що рішення про перенесення атестації ще на один рік може прийматися атестаційними комісіями у будь-які строки та з будь-яких поважних причин (п. 3.2, 3.20 розділу III Типового положення). За педагогічними працівниками, у випадку перенесення їх атестації, зберігаються раніше присвоєні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

У 2022/2023 навчальному році рекомендуємо завершити проведення атестації педагогів, діяльність яких вивчена до 24 лютого 2022 року, але атестацію перенесено на рік. Наголошуємо, що результати атестації можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії.

За необхідності рекомендуємо скоротити кількість членів атестаційної комісії до мінімальної та проводити засідання атестаційної комісії в режимі онлайн. Для цього в наказі керівника закладу освіти «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу» доцільно зазначити можливість проведення засідань атестаційної комісії в режимі онлайн, з фіксацією результатів електронного голосування (за потреби). За неможливості приєднатися в режимі онлайн педагогічного працівника, який атестується, засідання може проходити без його участі.

У випадку призупинення дії трудового договору (тимчасового припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасового припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку зі збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором (ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX), атестація педагогічного працівника не проводиться. Адже на термін призупинення дії трудового договору роботодавець не мусить надавати працівникові зарплату навіть частково.

Враховуючи поточну ситуацію в регіоні та бажання педагогічного працівника, з яким призупинено дію трудового договору, проведення атестації можливе за рішенням атестаційної комісії. Це стосується і працівників, яким оголошено простій.

Просимо врахувати, що в разі атестації педагогів, які працюють на двох і більше посадах, варто поєднати терміни атестації: провести атестацію за різними посадами в один рік. Під час атестації за кожною посадою оформляється окремий атестаційний лист.

Кожен педагог може самостійно обирати форми навчання, програми і освітні заклади для підвищення кваліфікації. Законом про освіту педагогам гарантується вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників, є можливість вільно обирати види (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та форми (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) підвищення кваліфікації.

 

Заступник Міністра                                                Віра РОГОВА

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП