Індивідуальна податкова консультація від 12.08.2021 р. № 2993/ІПК/99-00-04-03-03-05

Щодо подання Єдиного звіту


◦ Звітність
◦ Податкова звітність
27 серпня 2021 р.

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення щодо подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі - Розрахунок) та повідомляє.

Платник податків у зверненні повідомив, що при поданні Розрахунку за I квартал 2021 року була допущенна помилка, в результаті чого Розрахунок з типом «Звітний» поданий за відокремлений підрозділ. При цьому Розрахунок з типом «Звітний» за головне підприємство подати неможливо. Таким чином платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію з питання яким чином можливо подати Розрахунок за головне підприємство.

Відповідно до пп. «б» п. 176.2 Кодексу особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов'язані, зокрема, подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, Розрахунок (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Форма Розрахунку та Порядок заповнення та подання податковими агентами Розрахунку (далі — Порядок) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. № 773).

У разі наявності у юридичної особи неуповноваженого сплачувати податок відокремленого підрозділу, на якому працюють наймані працівники та за який вона стає на облік як платник податку за неосновним місцем обліку, така юридична особа заповнює окремий Розрахунок із зазначенням в рядку «033» повного найменування відокремленого підрозділу, за який подається такий Розрахунок та Додаток № 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі — Додаток № 4ДФ) по цьому підрозділу (пп. «б» п. 176.2 Кодексу та абзац другий п. 3 розділу II Порядку).

Натомість окремими платниками податків допущені типові помилки при заповненні звітності, а саме не заповнено рядок 033 заголовної частини Розрахунку або в звітах за відокремлений підрозділ зазначено показники по єдиному внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, чим була створена проблема в поданні Розрахунку за головне підприємство.

Тобто у разі незаповнення цього рядка у Розрахунку, така звітність вважається поданою платником податку як за головне підприємство — юридичну особу. Відповідно, якщо такий невірно заповнений «звітний» Розрахунок був прийнятий Пенсійним фондом України (далі - ПФУ) першим, то він трактується як поданий за юридичну особу, а приймання ще одного «звітного» Розрахунку за юридичну особу в інформаційно-телекомунікаційних системах ПФУ не передбачено.

Водночас у разі встановлення помилок при заповненні Розрахунку (у тому числі за відокремлені підрозділи) та Додатку № 4ДФ проводяться коригування відповідно до розділу 5 зазначеного Порядку.

Відповідно до п. 2 розділу 5 Порядку поданим і прийнятим до граничного строку подання вважається Розрахунок, який прийнятий контролюючим органом та пройшов всі контролі, у тому числі під час завантаження до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, залишається чинним під час прийняття контролюючим органом наступного Розрахунку за такий звітний (податковий) період.

На підставі такого Розрахунку здійснюється коригування необхідних реквізитів та показників як у межах звітного (податкового) періоду, так і поза його межами.

Водночас у разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом «Звітний» до закінчення строку його подання подається Розрахунок з типом «Звітний новий» (п. 3 розділу 5 Порядку).

У разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом «Звітний новий» до закінчення строку його подання подається Розрахунок з типом «Звітний новий» (п. 4 розділу 5 Порядку).

При цьому згідно з п. 5 розділу 5 Порядку Розрахунок з типом «Уточнюючий» подається після закінчення строку подання розрахунку з типом «Звітний» та/або «Звітний новий». Уточнюючий Розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Враховуючи зазначене, для подання Розрахунку за головне підприємство вам необхідно подати Розрахунок з типом «Уточнюючий».

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП