Індивідуальна податкова консультація від 13.01.2021 р. № 131/ІПК/99-00-04-03-03-09

Щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи


◦ Облік та оподаткування

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), розглянула звернення щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи і в межах компетенції повідомляє.

Платник податків у своєму зверненні повідомив, що ним у 2019 році був укладений договір з юридичною особою про продаж корпоративних прав (частки) у товаристві з відстрочкою платежу строком на 3 роки. Кошти від такого продажу планується отримати у 2021 році.

Таким чином у платника податків виникла практична необхідність в отриманні індивідуальної податкової консультації з питання: за який звітний рік необхідно задекларувати доходи, отримані від продажу інвестиційного активу.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно з пп. 162.1.1 якого платником податків є фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 Кодексу).  

Згідно з пп. 164.2.9 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.40 і 165.1.52  Кодексу.

Особливості оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку визначено п. 170.2 ст. 170 Кодексу. Відповідно до пп. 170.2.1 Кодексу облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.

Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року. Відповідно до пп. 170.2.2 Кодексу інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу з урахуванням норм пп. 170.2.4−170.2.6 цього пункту (крім операцій з деривативами).

До продажу інвестиційного активу прирівнюються операції з обміну, зворотного викупу або погашення, повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року (пп. 170.2.6 Кодексу).

Статтею 655 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. Предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому. Відповідно до частини першої ст. 334 Цивільного кодексу України право власності в набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.

Враховуючи викладене, оскільки договір купівлі-продажу корпоративних прав був укладений платником податків у 2019 році, тобто відбувся перехід права власності, то обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи виникає у такого платника у 2020 році, незалежно від фактичного надходження коштів.

Згідно з п. 52.2 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП