Чи потрібно відпрацьовувати два тижні в разі звільнення за угодою сторін


13.08.2021

У Держпраці відповіли, в який строк роботодавець зобов'язаний розірвати трудовий договір у разі звільнення за угодою сторін. Особливість підстави припинення трудового договору за угодою сторін полягає в тому, що в цьому разі потрібне спільне волевиявлення сторін, спрямоване на припинення трудових відносин в обумовлений строк.

За угодою сторін безстроковий трудовий договір може бути припинено в будь-який строк, щодо якого працівник і роботодавець досягли домовленості. Такий строк може бути як меншим, так і перевищувати встановлений для звільнення за власним бажанням працівника двотижневий період.

Недосягнення сторонами згоди щодо припинення трудового договору та відсутність узгодженої дати звільнення позбавляє роботодавця права на звільнення працівника з такої підстави, як угода сторін.

У разі досягнення спільної домовленості працівника й роботодавця про звільнення за угодою сторін, а також погодження дати звільнення, відкликання працівником заяви не матиме юридичних наслідків. Це означає, що відкликання працівником заяви про звільнення не скасовує угоди сторін про звільнення.

На це звертає увагу Міністерство соціальної політики України. У листі від 04.04.2014 р. № 60/06/186-14 зазначається, що звільнення за угодою сторін означає, що роботодавцем та найманим працівником досягнуто спільної згоди щодо припинення трудового договору у визначений строк. Для припинення трудового договору за угодою сторін необхідно, щоб було взаємне волевиявлення сторін.

У частині першій п. 8 постанови пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9 зазначається, що за домовленості між працівником і роботодавцем про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП договір припиняється у строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може мати місце лише за взаємної згоди про це власника і працівника.

Роботодавець може відмовити працівникові в розірванні трудового договору за угодою сторін. У такому разі останній може переписати свою заяву про звільнення за власним бажанням з поважних чи без поважних причин. А вже відмовити працівникові у звільненні за власним бажанням роботодавець не має права. КЗпП не забороняє звільняти працівників під час дії карантину.

 


◦ Трудовi вiдносини
◦ Звільнення працівників
ДЕМО ДОСТУП