Головне — дійти до прохідної. Звільнення за відсутність на робочому місці


10.08.2020

Управління Держпраці у Хмельницькій області звертає увагу на випадок, коли працівник без дозволу роботодавця виконує певне завдання впродовж свого робочого часу не на своєму робочому місці, а в іншому місці на території підприємства.

У п. 4 ст. 40 КЗпП[1] йдеться саме про відсутність на роботі, а не про відсутність на робочому місці. Наприклад, за наявності автоматизованої пропускної системи на прохідній підприємства можна автоматично зафіксувати прихід/вихід працівника на/з роботу(и) (його прохід на територію підприємства), і дані цієї системи будуть доказом виходу працівника на роботу. Однак він може й не дійти до свого робочого місця на території підприємства. У такому випадку це буде порушенням трудової дисципліни з боку працівника, за що на нього можна накласти дисциплінарне стягнення відповідно до ст. 147 КЗпП. Проте звільнити за прогул не можна.

Разом з цим зазначене порушення трудової дисципліни не вважатиметься саме «прогулом без поважних причин», за яке працівника можна звільнити за п. 4 ст. 40 КЗпП. Натомість його можна буде звільнити у встановленому порядку за п. 3 ст. 40 КЗпП, якщо на такого працівника раніше вже накладалися певні дисциплінарні стягнення.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані з ініціативи роботодавця, зокрема, у випадках:

  • систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. 3);
  • прогулу (в т. ч. відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4).
 

[1] Розірвання трудового договору в разі прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин.


◦ Офіційні роз’яснення
◦ Трудовi вiдносини
◦ Звільнення працівників
◦ Звільнення за прогул
ДЕМО ДОСТУП