Працівник ухиляється від отримання трудової книжки: позиція Верховного Суду


19.01.2022

Верховний Суд підсумовує, що реалізація права працівника отримати в день звільнення трудову книжку та копію наказу про звільнення кореспондується не лише з обов'язком роботодавця видати вказані документи, а й із добросовісною поведінкою самого працівника. Він, за наявності відповідної пропозиції роботодавця та фактичної можливості отримати ці документи, не повинен ухилятися від їх отримання.

Про це йдеться у постанові ВС/КЦС від 03.11.2021 р. у справі № 387/326/20. У розглянутій судом справі працівника (позивача) звільнили за прогул, проте трудову книжку він не отримав своєчасно. Тому така поведінка працівника не може бути визнана добросовісною та залишена поза увагою суду при вирішенні питання щодо дотримання строку, передбаченого ст. 233 КЗпП.

Оскільки роботодавець вживав необхідні заходи та створив належні умови для отримання документів працівником, який, діючи на власний розсуд, свідомо відмовився від їх отримання без поважних причин. 

 


◦ Кадрова документація
◦ Трудова книжка
◦ Судова практика
ДЕМО ДОСТУП