Новий звіт про звільнення працівників


12.04.2021

Розмір допомоги на оздоровлення |Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.03.2021 р. № 563 затверджено нову форму звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядок її подання.

Нагадаємо, відповідно до ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI (далі — Закон № 5067) масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом:

1) одного місяця:

  • вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників;
  • вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників;

2) трьох місяців — вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності працівників.

Термін подання — не пізніше ніж за два місяці до вивільнення (не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення в разі звільнення державних службовців відповідно до п. 1 та 1-1 частини першої ст. 87 Закону України «Про державну службу») за умовами, передбаченими ст. 48 та ст. 50 Закону № 5067. Крім як уточнення термінів подання, інших суттєвих змін ми у формі звіту не бачимо.

Щодо відповідальності, то абзац третій п. 4 частини третьої ст. 50 Закону № 5067 передбачає подання інформації про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання не пізніше ніж за два місяці до вивільнення (не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення в разі звільнення державних службовців відповідно до п. 1 та 1-1 частини першої ст. 87 Закону України «Про державну службу»).

А частиною шостою ст. 52 Закону № 5067 передбачено, що в разі неподання або порушення роботодавцем установленого порядку подання даних, передбачених абзацом третім п. 4 частини третьої ст. 50 цього Закону, стягується штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення. 


Форму можна скачати тут.

 

 


◦ Трудовi вiдносини
◦ Звільнення працівників
◦ Звітність
ДЕМО ДОСТУП