Нумерація додатків 4ДФ Єдиного звіту


05.05.2021

Державна податкова служба України в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (zir.tax.gov.ua) розмістила відповідь на таке запитання: як заповнюється реквізит «Номер додатка до Розрахунку» рядка 2 додатка 4ДФ до Розрахунку, а саме проставляється порядковий номер у розрізі такого виду додатка чи наростаючим підсумком усіх додатків, що подаються до Розрахунку?

Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. № 773) затверджені форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі — Розрахунок) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі — Порядок № 4).

Згідно з п. 1 розділу ІІІ Порядку № 4 заголовна частина Розрахунку містить, зокрема, інформацію про додатки, що є невід’ємною частиною Розрахунку.

У рядку 06 Розрахунку зазначається інформація про додатки (навпроти кожного виду додатка проставляється кількість додатків та кількість аркушів додатків, що є складовими Розрахунку).

Навпроти додатків, які не подаються, проставляється відмітка: на паперових носіях — прочерки; в електронній формі — поле залишається незаповненим.

Підпунктом 1 п. 4 розділу IV до Порядку № 4 визначені реквізити додатка 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі — додаток 4ДФ) до Розрахунку, де, зокрема, у рядку 2 навпроти напису «Звітний (податковий) період» відображаються:

  • рік та порядковий номер звітного кварталу арабськими цифрами від 1 до 4;
  • номер місяця у кварталі арабськими цифрами від 1 до 3;
  • номер Розрахунку, до якого додається додаток 4ДФ (відповідає номеру, вказаному в заголовній частині Розрахунку);
  • номер додатка такого виду в Розрахунку.

Таким чином, у реквізиті «Номер додатка до Розрахунку» рядка 2 додатка 4ДФ до Розрахунку проставляється порядковий номер цього додатка із загального числа додатків 4ДФ, сформованих до Розрахунку.

 


◦ Звітність
◦ Податкова звітність
ДЕМО ДОСТУП