Підприємець відповідає за зобов’язаннями своїм майном


12.10.2020

Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює, що відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Цивільно-правова відповідальність фізичної особи — підприємця встановлена ст. 52 Цивільного кодексу України. Відповідно до неї ФОП відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.

Одночасно фізична особа — підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй у разі поділу цього майна.

Від редакції нагадаємо, що працівники здебільшого несуть обмежену матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків, і лише в окремих випадках — повну матеріальну відповідальність.

 


◦ Офіційні роз’яснення
◦ Перевірки та відповідальність
◦ Відповідальність за порушення податкового законодавства
ДЕМО ДОСТУП