Порядок інформування Держпраці в разі настання нещасного випадку на виробництві


◦ Охорона праці
05 жовтня 2022 р.

У разі настання нещасного випадку на виробництві роботодавець зобов’язаний протягом двох годин повідомити територіальний орган Держпраці з використанням засобів зв’язку, а також не пізніше наступного робочого дня надати повідомлення про нещасний випадок на паперовому носії.

Повідомлення надається за місцем настання нещасного випадку, а якщо він настав унаслідок події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів – за місцем реєстрації підприємства.

Повідомлення про нещасний випадок надається:

 • територіальному органові Держпраці;
 • робочому органові Фонду соціального страхування;
 • керівникові підприємства (установи, організації), на території якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства (установи, організації);
 • керівникові первинної організації профспілки, незалежно від членства потерпілого в ній, у разі наявності на підприємстві (в установі, організації) кількох профспілок – керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а в разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;
 • уповноваженому органові чи наглядовій раді підприємства (в разі її утворення);
 • органові ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

Якщо нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) підлягають спеціальному розслідуванню, повідомлення про нещасний випадок додатково надсилається:

 • місцевій держадміністрації або органові місцевого самоврядування (в разі відсутності   уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства);
 • органові галузевої профспілки вищого рівня, а в разі його відсутності – територіальному профоб’єднанню;
 • органові поліції (в разі настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), що призвели до тяжких (в тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків).

Спеціальному розслідуванню підлягають:

 • нещасні випадки зі смертельними наслідками;
 • групові нещасні випадки;
 • випадки смерті працівників під час виконання ними трудових (посадових) обов’язків;
 • гострі професійні захворювання (отруєння), що призвели до тяжких чи смертельних наслідків;
 • нещасні випадки, факт настання яких встановлено в судовому порядку, а підприємство (установа, організація), на якому вони сталися, ліквідоване без правонаступника;
 • нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, в тому числі з можливою інвалідністю потерпілого;
 • випадки зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов’язків;
 • нещасні випадки з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами-підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства;
 • нещасні випадки, що сталися з особами, фактично допущеними до роботи без оформлення трудового договору (контракту).
Підставою для проведення спеціального розслідування є повідомлення від роботодавця про нещасний випадок та настання одного з зазначених пунктів.

Факт перебування потерпілого в трудових відносинах із роботодавцем, якщо працівник фактично допущений до роботи без оформлення трудового договору (контракту), встановлюється посадовими особами Держпраці або її територіального органу чи в судовому порядку. Також роботодавцям треба пам’ятати, що за порушення термінів повідомлення про нещасний випадок передбачена адміністративна відповідальність.


Джерело: Головне управління Держпраці у Запорізькій області

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП