Повідомлення про проведення атестації та зміну істотних умов праці


28.12.2019

У листі від 22.11.2019 р. № 1713/0/206-19 Міністерство соціальної політики України роз’яснює, що повідомлення про проведення атестації та зміну істотних умов праці — це різні речі, хоча в обох випадках працівника слід попередити завчасно за два місяці. При цьому за наслідками атестації працівника можуть рекомендувати перевести на іншу посаду, встановити надбавку до заробітної плати або збільшити її розмір, організувати стажування тощо.

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Лист

від 22.11.2019 р. № 1713/0/206-19

Порядок атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги, затверджений наказом Мінсоцполітики від 01.10.2012 р. № 612 та зареєстрований у Мін'юсті від 22.10.2012 р. за № 1771/22083, визначає процедуру та умови проведення атестації соціальних працівників, інших фахівців, які за кваліфікаційними характеристиками посад здійснюють надання соціальних та реабілітаційних послуг (далі — працівники) та зайняті в установах і закладах, що надають такі послуги, і які не є державними службовцями.

Інформація про проведення атестації, зокрема строки, графік проведення атестації, перелік орієнтовних питань, що виносяться на атестацію, узгоджується з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації й доводиться до відома працівників, які підлягають атестації, не пізніше ніж за два місяці до її початку.

Атестація працівників проводиться атестаційною комісією, що створюється при закладі/установі соціальної сфери.

Атестаційна комісія приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі.

У разі прийняття рішення про відповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі атестаційна комісія може рекомендувати безпосередньому керівнику працівника, який пройшов атестацію, зарахувати його до кадрового резерву, встановити надбавку до заробітної плати або збільшити її розмір, організувати стажування на більш високій посаді або направити на підвищення кваліфікації.

У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі атестаційна комісія може рекомендувати безпосередньому керівнику працівника, який проходив атестацію, перевести працівника за його згодою на іншу посаду чи роботу, що відповідає його професійному рівню, або направити на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією.

У разі відмови працівника від переведення на іншу посаду чи роботу, що відповідає його кваліфікаційному рівню, або від професійного навчання за рахунок коштів закладу/установи соціальної сфери керівник закладу/установи за результатами атестації має право звільнити такого працівника відповідно до вимог Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).

Звертаємо увагу, що слід розрізняти повідомлення працівника не пізніше ніж за два місяці про проведення атестації та про зміну істотних умов праці.

Так, відповідно до частини третьої ст. 32 КЗпП у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.

Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

З огляду на викладене, повідомлення працівників про проведення атестації не є повідомленням про зміну істотних умов праці.

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП. Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.


◦ Офіційні роз’яснення
◦ Трудовi вiдносини
◦ Атестація
ДЕМО ДОСТУП