Працівник не може бути допущеним до роботи без проходження інструктажів з безпеки праці


◦ Охорона праці
28.06.2023


Згідно зі статтею 18 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний забезпечити проведення  з працівниками інструктажів з питань промислової безпеки та безпеки праці.

Вступний інструктаж

Вступний інструктаж проводиться:

 • з усіма працівниками, котрі приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
 • з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі, або виконують інші роботи на підприємстві;
 • з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;
 • у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводить спеціаліст служби охорони праці з записом у журнал реєстрації вступного інструктажу.

Первинний інструктаж

Первинний інструктаж проводиться:

 • до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником;
 • з новоприйнятим на роботу фахівцем;
 • з працівником, котрий переводиться з одного цеху виробництва до іншого;
 • у випадку, якщо працівник виконуватиме нову для нього роботу;
 • з працівником, котрий прибув у відрядження і  бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Такий інструктаж проводитися індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог орієнтованого переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж

Повторний інструктаж проводять з працівником на робочому місце не рідше 1 разу на 3 місяці  на роботах з підвищеною небезпекою, на інших видах робіт – 1 раз на 6 місяців.

Інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом  і змістом  переліку питань первинного інструктажу.

Позаплановий інструктаж

Проводиться в разі:

 • введення в дію  нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також у разі внесення  змін та доповнень до них;
 • зміни технологічного процесу та інших факторів, що впливають на стан охорони праці та промислової безпеки;
 • порушення працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести  або вже  призвели до травм, аварій, пожеж, тощо;
 • виявлення фахівцями, у разі здійснення державного нагляду та контролю за охороною праці, незнання  вимог безпеки щодо робіт, які виконують працівники;
 • перерви в роботі працівників  більше ніж на 30 календарних днів для робіт з підвищеною небезпекою, для інших видів робіт – 60 календарних днів.

Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються у кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу проведення інструктажу.

Цільовий інструктаж

Проводиться з працівниками в разі:

 • виконання разових робіт, не передбачених трудовою угодою;
 • ліквідації аварій, стихійного лиха;
 • проведення робіт, на які оформлюються наряд-допуск, розпорядження або інші документи.

Проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників.

Обсяг і зміст інструктажів визначається залежно від виду робіт, що їх має виконувати працівник.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер).

Інструктажі завершуються перевіркою знань працівників у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці.

Знання працівників перевіряє відповідальна особа, котра проводила інструктаж.


Джерело: Південно-Західне міжрегіональне управління Держпраці
 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП