Що треба знати роботодавцю про щорічні обов’язкові медогляди працівників. Етапи організації та важливі документи


◦ Охорона праці
◦ Медичні огляди працівників
16.06.2023
Медичний огляд працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічний обов’язковий медичний огляд осіб віком до 21 року проводиться відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі – Порядок), затвердженого наказом МОЗ України від 21.05. 2007  р. № 246 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 14.02.2012 р. № 107).
До 1 грудня поточного року роботодавець (або його представник) має звернутись із письмовою заявою до територіального управління Держпраці з метою визначення категорій працюючих, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам в наступному році. До заяви додаються лабораторні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до Гігієнічної класифікації праці. Фахівцем гігієни праці разом з роботодавцем та за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи складається Акт визначення категорій працівників на підприємстві, які підлягають попередньому та періодичним медичним оглядам (далі – Акт). Термін дії складеного Акта – календарний рік. Акт визначення категорій – це документ, який надає юридичне право роботодавцеві вимагати від працівника проходження обов’язкового періодичного медичного огляду при прийомі на робота та в період трудової діяльності.
На підставі складеного Акта протягом місяця у чотирьох примірниках роботодавець складає поіменні списки працівників, які підлягають періодичному медичному огляду (далі – Списки), за формою, зазначеною у додатку 2 Порядку та узгоджує їх в територіальному управлінні Держпраці. Один примірник Списку залишається на підприємстві, другий – надається в заклад охорони здоров’я, що буде проводити медичний огляд працівників, третій – в Держпаці, четвертий – надсилається територіального управління Пенсійного фонду.

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія закладу охорони здоров’я, який проводив медогляд працівників певних категорій, оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі – Заключний акт) за формою, зазначеною у додатку 9 Порядку, який складається у шести примірниках: один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, профпатологу, територіальному управлінню Держпраці, територіальному управлінню Пенсійного фонду. Під час підписання Заключного акта роботодавець зобов’язаний надати інформацію про виконання заходів зазначених за попередній рік, а також інформацію про неоглянутих працівників та причини.
Адже своєчасне виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), вирішення питання щодо можливості виконувати ту чи іншу роботу, збереже здоров’я працівника та попередить розвиток погіршення стану здоров’я під час його трудової діяльності та убереже від настання нещасних випадків.

Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП