Скорочення чисельності працівників під час карантину


03.04.2020

Відповідь на запитання, чи можливе скорочення працівників під час пандемії, буде ствердною лише в разі, якщо заходи карантину будуть продовжуватися. Прискореного варіанта скорочення немає, адже працівників можна звільнити тільки з дотриманням вимог законодавства про працю.

Щоб звільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП було законним і не порушувало трудових гарантій, воно має відповідати таким вимогам:

1. У разі наявності профспілки: повідомити первинну профспілкову організацію про заплановане скорочення чисельності або штату працівників.

Якщо планується звільнення, роботодавець повинен завчасно, але не пізніше ніж за три місяці до запланованих звільнень надати профспілці інформацію щодо цих заходів (частина третя ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.199 р. № 1045-XIV).

2. Видати наказ про скорочення чисельності або штату працівників.

Наказ має бути обгрунтованим у частині підстав скорочення чисельності або штату працівників. Також у ньому має бути зазначено перелік посад, кількість та категорії працівників, які будуть виключені зі штатного розпису.

3. У разі наявності профспілки: отримати її згоду на розірвання трудового договору з конкретним працівником.

4. Попередити працівників про наступне вивільнення, запропонувати переведення на іншу роботу.

По-перше, працівника необхідно персонально попередити не пізніше ніж за два місяці до запланованого звільнення (частина перша ст. 49-2 КЗпП). Форма попередження не встановлена, але доцільно оформити його в письмовому вигляді під підпис працівника.

По-друге, одночасно з попередженням роботодавець зобов’язаний запропонувати працівнику вакансії, які були на день попередження про звільнення, а також вакансії, які з’являються протягом двох місяців і які відповідають його професії та кваліфікації (рівнозначні нинішній посаді або нижчі). Тільки якщо неможливо перевести працівників за їх згодою на інші посади, звільнення допускається.

По-третє, слід взяти до уваги, що певні категорії працівників не можуть бути звільнені на підставі скорочення.

5. Якщо звільнення є масовим, потрібно поінформувати службу зайнятості.

У разі якщо звільнення на підставі скорочення є масовим, роботодавець зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі поінформувати орган державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників за два місяці до вивільнення (ст. 48, п. 4 частини третьої ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI).

6. Видати наказ про звільнення.

7. Внести запис до трудової книжки.

8. Видати копію наказу та трудову книжку працівнику, провівши з ним розрахунок.

Варто зазначити, що якщо звільнення відбувається на підставі скорочення, то працівнику виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП).

Якщо ж вимог законодавства не буде дотримано, таке звільнення може бути оскаржено до суду, й існує ймовірність того, що працівника буде поновлено на роботі, а роботодавця зобов’яжуть оплатити час вимушеного простою.

 

Джерело: Головне управління Держпраці у Донецькій області

 


◦ Карантин
◦ Офіційні роз’яснення
ДЕМО ДОСТУП