Скорочення чисельності працівників під час воєнного стану


05.05.2022

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці роз'яснює, що відповідно до п. 3 ст. 64 ГКУ підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Штат працівників – це сукупність посад, встановлених штатним розписом підприємства. Тому скорочення штату – це зміна штатного розпису шляхом ліквідації певних посад або зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами.

Скорочення чисельності або штату працівників допускається винятково в разі наявності змін в організації виробництва і праці (наприклад, вдосконалення, поліпшення процесу виробництва, зменшення обсягу виробництва продукції, перепрофілювання підприємства, установи, організації тощо). Законодавством про працю не встановлено обмежень щодо заборони скорочення працівників недержавних підприємств, установ та організацій у період воєнного стану.

При цьому в період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, вказаним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

 


◦ Воєнний стан
◦ Трудовi вiдносини
◦ Звільнення працівників
◦ Скорочення штату
ДЕМО ДОСТУП