Списання ФОПам «боргів» з ЄСВ


03.06.2020

У газеті «Голос України» від 02.06.2020 р. № 88 опубліковано Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» від 13.05.2020 р. № 592-ІХ (далі — Закон № 592). Ми вже частково повідомляли про нього.

Закон № 592 набирає чинності з 01.01.2021 р., крім п. 5, яким внесено зміни до Прикінцевих та перехідних положень Закону про ЄСВ. Ці зміни набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону № 592, тож відсьогодні вони чинні. Пунктом 5 визначено питання щодо списання за заявою платника та в порядку, визначеному Законом про ЄСВ, несплачених станом на день набрання чинності Законом № 592 суми недоїмки, нараховані платникам єдиного внеску, зазначеним у п. 4 (підприємці, крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та п. 5 (особи, які провадять незалежну професійну діяльність) частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, за період з 01.01.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 592, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та за умови подання протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом № 592:

— підприємцями (крім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), — державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи підприємця заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та до податкового органу — звітності відповідно до вимог частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ за період з 01.01.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 592. Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше;

— особами, які провадять незалежну професійну діяльність, — до податкового органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та звітності відповідно до вимог частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ за період з 01.01.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 592. Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше.

Після отримання у встановленому законом порядку відповідних відомостей від держреєстратора або заяви про зняття з обліку як платника ЄСВ та за умови подання звітності (якщо відповідна звітність не була подана раніше) податковий орган протягом 15 робочих днів проводить камеральну перевірку, за результатами якої приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову в їх списанні.

Податковим органом може бути прийнято рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені за умови, якщо за результатами перевірки буде встановлено, що:

— платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з 01.01.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 592;

— суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті в порядку, передбаченому Законом № 592.

У разі якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті в порядку, передбаченому цим Законом, податковий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, що залишилася несплаченою.

Штрафні санкції до платника єдиного внеску, передбачені п. 7 частини 11 ст. 25 Закону про ЄСВ (щодо несвоєчасного подання звітності), за наведених умов не застосовуються.

Вимога про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважається відкликаною в день прийняття податковим органом рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені відповідно до Закону про ЄСВ не підлягають поверненню.

Тепер залишилося лише дізнатися: під датою набрання чинності Законом № 592 у п. 9-15 Прикінцевих та перехідних положень Закону про ЄСВ слід розуміти 03.06.2020 р. чи 01.01.2021 р.?


◦ Зміни в законодавстві
◦ Облік та оподаткування
◦ ЄСВ
ДЕМО ДОСТУП