У разі виконання робіт за ЦПД простій не оголошують


28.09.2020

В законодавстві відсутні норми щодо можливості роботодавця запроваджувати на підприємстві простій при зупиненні виконання роботи на підставі ЦПД, викликаному відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для її виконання, невідворотною силою або іншими обставинами.


Проте, у зв'язку з зупиненням виконання роботи на підставі трудового договору, викликаним відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для її виконання, невідворотною силою або іншими обставинами, на підприємстві відповідно до вимог КЗпП слід запроваджувати простій.

Мінекономіки розглянуло ситуацію, в якій йшлося про оплачувані суспільно корисні роботи, які виконують особи, що вчинили адміністративне правопорушення. Відповідно до ст. 325¹ КпАП, стягнення у вигляді суспільно корисних робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, вид якої визначається органом місцевого самоврядування. За виконання суспільно корисних робіт порушнику нараховується плата за виконану ним роботу. Про оплату праці можна говорити там, де є місце укладанню трудового договору, але Мінекономіки стверджує, що законодавством не передбачено обов'язковості укладання трудового договору між порушником та роботодавцем. Проте законодавство не містить також і заборони укладати в даному випадку трудові договори.

Особи, які беруть участь у громадських роботах, проте їх не виконують у зв'язку з запровадженням простою, мають право на оплату часу простою на умовах, визначених ст. 113 КЗпП.

Лист Мінекономіки від 21.05.2020 р. № 3511-06/32092-09


◦ Трудовi вiдносини
◦ Простій
ДЕМО ДОСТУП