2 серпня 2022 р. у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, які стосуються колективно-договірної діяльності:

1) законопроєкт № 7628 "Про колективні угоди та договори". Його метою є підвищення ролі колективно-договірного регулювання трудових відносин, посилення захисту прав працівників і роботодавців, налагодження співпраці сторін соціального діалогу.

Документом пропонується:

 • уточнити сферу дії колективних угод і договорів;
 • визначити порядок застосування роботодавцем умов колективних угод у разі обов’язковості врахування положень кількох угод;
 • розширити суб’єктний склад сторін колективних переговорів на галузевому рівні з урахуванням пріоритетного права участі репрезентативних суб’єктів;
 • встановити взаємозв’язок між нормами колективних угод галузевого і територіального рівня, передбачивши можливість укладення територіальних угод в окремій галузі;
 • врегулювати питання утворення спільного представницького органу сторони на будь-якому рівні діалогу;
 • передбачити можливість призупинення та зупинення дії окремих положень колективних угод і договорів, можливість приєднання до сторін угод і договорів нових суб'єктів;
 • надати можливість залучати громадські об’єднання до участі в консультаціях, обміну інформацією, якщо їх мета (цілі) та напрями статутної діяльності відповідають суті питання, що розглядається.

Крім того, проєктом закону пропонується внести зміни до законодавчих актів з метою приведення їх норм у відповідність до його положень, осучаснення термінології, врегулювання окремих питань, що стосуються взаємовідносин між профспілками і роботодавцями.

2) законопроєкт № 7629 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в сфері колективно-договірної діяльності"

Проєктом акта пропонується передбачити в КУпАП згідно з положенням частини першої ст. 32 проєкту Закону “Про колективні угоди та договори”:

 • підвищення розміру штрафу за окремі види правопорушень:
  • ухилення від участі в колективних переговорах – від 10 до 50 нмдг, тобто 170-850 грн (чинна норма – від трьох до десяти);
  • ненадання інформації, необхідної для ведення переговорів і здійснення контролю за виконанням угод, договорів – від 5 до 10 нмдг, тобто 85-170 грн (чинна норма – від одного до п'яти);
 • накладення штрафу за ненадання працівнику особами, які представляють роботодавця, інформації про укладення колективного договору, внесення до нього змін і доповнень –  від 5 до 10 нмдг, тобто 85-170 грн (наразі відсутній), а також розгляд суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів справ про такі адміністративні правопорушення та право складати протоколи про ці правопорушення уповноважених на те посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Водночас пропонується не накладати штраф на осіб, які представляють роботодавців, у яких кількість працівників не перевищує 25 осіб, і профспілки, коли вони представляють інтереси працівників таких роботодавців, за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації для ведення переговорів і здійснення контролю за виконанням угод і договорів.

У разі ухвалення ці закони наберуть чинності через 6 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.