Умови перенесення та продовження відпустки


26.10.2020

Розмір допомоги на оздоровлення |У листі від 07.10.2020 р. № 3512-06/60873-07 Мінекономіки роз’яснює кілька питань, пов’язаних з настанням тимчасової непрацездатності під час відпустки, зокрема, щодо:

  • продовження та перенесення відпустки;
  • оплати часу відпустки;
  • виплати компенсації за невикористану відпустку.

 

Найцікавішим тут є, звичайно, питання щодо продовження та перенесення відпустки. Роз’яснюється, що навіть при продовженні відпустки у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівника невикористана частина щорічної відпустки після закінчення зазначених обставин не використовується працівником самостійно, вона має бути надана шляхом видання роботодавцем наказу на підставі листка тимчасової непрацездатності працівника та його заяви.

Це слід розуміти так, що працівник повинен повідомити роботодавця, що він захворів під час відпустки, і тут же висловити своє бажання або продовжити відпустку, або перенести на інший період. І після закінчення тимчасової непрацездатності та відпустки роботодавець має видати наказ про продовження відпустки.

Нагадаємо, що щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі:

  • тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;
  • виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;
  • настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;
  • збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

У разі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки. І, додамо, не робить строковий трудовий договір безстроковим.

Лист Мінекономіки
від 07.10.2020 р. № 3512-06/60873-07

 

 


◦ Офіційні роз’яснення
◦ Час відпочинку
◦ Відпустки
◦ Оплата праці
◦ Індексація і компенсація
ДЕМО ДОСТУП