За яких умов роботодавець може відмовити в наданні відпусток під час воєнного стану


◦ Воєнний стан
◦ Час відпочинку
◦ Відпустки
14.07.2022

Роботодавець може відмовити працівнику в наданні відпустки, але у випадках, коли така відпустка надається за угодою сторін.

Статтею 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ передбачено, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Усім іншим працівникам, як у мирний час, так і під час дії воєнного стану, може бути відмовлено в наданні тільки тих відпусток, які надаються за угодою між працівником і роботодавцем.

Наприклад, протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого ч. 1 ст. 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (15 календарних днів).

Оскільки відпустка без збереження заробітної плати надається за угодою між працівником і роботодавцем, останній може відмовити працівнику в наданні такої відпустки (угода не відбулася).

Відповідно до ст. 79 КЗпП черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до відома всіх працівників.

Під час складання графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників, можливості їхнього відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом (ст. 80 КЗпП).

Таким чином, роботодавець може відмовити працівнику в наданні щорічної відпустки поза строками, визначеними графіком відпусток.

Роботодавець не може відмовити в наданні відпусток працівникам, які не залучені до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, які надаються в обов’язковому порядку (щорічні відпустки у встановлені графіком строки, навчальні, творчі, для участі у змаганнях, працівникам, які мають дітей тощо).

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП