Відображення в додатку 4ДФ Єдиного звіту внесків до статутного фонду


◦ Звітність
◦ Податкова звітність
16.12.2021

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснює порядок відображення суми грошових коштів або майна, внесених фізособою до статутного фонду юридичної особи.

Повідомляється, що відповідно до пп. «б» п. 176.2 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі — Розрахунок) до контролюючого органу за основним місцем обліку. Такий Розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку — фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.

Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. № 773) затверджені форма Розрахунку та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі — Порядок).

Згідно з п. 4 розділу IV Порядку в додатку 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі — додаток 4ДФ) до Розрахунку у графі 6 «Ознака доходу» зазначається ознака доходу, наведена у розділі 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» додатка 2 до Порядку.

Довідником ознак доходів фізичних осіб визначено, що сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи — емітента корпоративних прав в обмін на такі корпоративні права, відображається у Розрахунку під ознакою доходу «178».

Відповідно до пп. 165.1.44 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включається сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи — емітента корпоративних прав, в обмін на такі корпоративні права.

Разом з тим п. 1.7 пп. 16 примітки 1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ встановлено, що звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою).

Згідно з пп. 2 п. 4 розділу IV Порядку графи розділу I «Персоніфіковані дані про суми нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб доходу та нарахованих (перерахованих) до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору» додатка 4ДФ до Розрахунку заповнюється наступним чином:

 • у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний період місяць) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу, наведеній у Довіднику ознак доходів фізичних осіб. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні;
 • у графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом;
 • у графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку на доходи фізичних осіб, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством за звітний період;
 • у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку на доходи фізичних осіб до бюджету у звітному періоді;
 • у графі 5а «Сума нарахованого військового збору» відображається сума військового збору, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством;
 • у графі 5 «Сума перерахованого військового збору» відображається фактична сума перерахованого військового збору до бюджету;
 • у графі 6 «Ознака доходу» зазначається ознака доходу, наведена у Довіднику ознак доходів фізичних осіб.

Тобто юридична особа — емітент корпоративних прав виступає як податковий агент лише в частині відображення в додатку 4ДФ до Розрахунку під ознакою доходу «178» суми грошових коштів або майна, внесених фізичною особою до статутного фонду такої юридичної особи в обмін на корпоративні права. Відповідно додаток 4ДФ до Розрахунку заповнюється таким чином:

 • у графі 3а відображається сума нарахованого доходу;
 • у графі 3 — сума виплаченого доходу;
 • у графах 4а, 4, 5а, 5 проставляються прочерки;
 • у графі 6 зазначається ознака доходу «178».

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП