Виплата «лікарняних» та «декретних» особам, які працюють за договорами ЦПХ


14.01.2021

Фонд соціального страхування України свого часу на сайті роз’яснював порядок надання «лікарняних» та «декретних» особам, які працюють за договорами ЦПХ. Нагадаємо його.

Згідно із внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 р. № 2148-VIII до частини першої ст. 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV (далі — Закон № 1105) змінами розширено коло осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Тобто починаючи з 11.10.2017 р. страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, в тому числі, підлягають особи, які працюють на умовах цивільно-правового договору.

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики України в листі від 17.12.2017 р. № 571/0/86-17/218 за результатами розгляду звернень громадян, листів підприємств, установ та організацій надало роз’яснення з питань реалізації права на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду осіб, які виконують роботи, надають послуги на умовах цивільно-правового договору (далі — ЦПД).

З метою запобігання необґрунтованим витратам коштів Фонду в разі проведення фінансування страхувальників на виплату матеріального забезпечення особам, які працюють на умовах цивільно-правового договору, з урахуванням рекомендацій, викладених у листі Міністерства соціальної політики України, слід звернути увагу на таке.

Особи, які працюють на умовах ЦПД, починаючи з 11.10.2017 р. мають право на матеріальне забезпечення за умови, якщо страховий випадок настав у працівника в період дії укладеного з ним договору.

Відповідно до ст. 30 Закону № 1105 матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах цивільно-правового договору, призначаються та надаються за основним місцем роботи (діяльності).

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

У разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно із здійсненням підприємницької чи іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи. Для застрахованих осіб, які одночасно здійснюють підприємницьку та іншу діяльність і не працюють на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності засвідчує установа охорони здоров'я, яка його видає (ст. 31 Закону № 1105).

При цьому розрахунок матеріального забезпечення для осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору, має проводитися за місцем здійснення діяльності на умовах ЦПД, під час дії якого настав страховий випадок, після подання звітності щодо сум нарахованого ЄСВ за місяці розрахункового періоду.

Відповідно до вищевказаного листа Міністерства соціальної політики України з метою контролю за використанням коштів Фонду до заяви-розрахунку страхувальнику необхідно додавати копію таблиці 5 «Відомості про трудові відносини осіб» Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів щодо цивільно-правового договору, під час дії якого настав страховий випадок, в якій зазначені суми виплаченого доходу на підставі договору ЦПД за місяці розрахункового періоду (для контролю правильності проведеного розрахунку).

Статтями 22 та 25 Закону № 1105 чітко визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності й допомога по вагітності та пологах надаються застрахованим особам у формі повної або часткової компенсації втраченого заробітку (доходу).

Слід зазначити, що договори цивільно-правового характеру регламентуються Цивільним кодексом України. ЦПД — це угода між сторонами (громадянином і організацією (підприємством, тощо)) про виконання першим певної роботи (надання послуг), предметом якої є надання певного результату праці. Загальний зміст будь-якого цивільно-правового договору полягає в тому, що одна зі сторін зобов’язується виконати певний обсяг робіт (виконавець), а інша (замовник) — прийняти її та оплатити на умовах цього договору.

Відповідно, якщо робота або послуга надані в повному обсязі та у визначений договором строк, їх необхідно оплатити. Результат праці за ЦПД оформлюється актом виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких проводиться їх оплата.

Таким чином, якщо поданий працівником за ЦПД листок непрацездатності (або його завірена копія) припадає на період дії цього договору, він має право на його оплату лише за умови втрати певної частини заробітку (доходу). Тобто якщо буде здійснена оплата договору в повному обсязі у визначений договором строк, то оплачувати листок непрацездатності не можна, адже немає факту втраченого заробітку (доходу).

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

При цьому Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР не передбачає надання соціальних відпусток (в т. ч. по вагітності та пологах) особам, які виконують роботи або надають послуги за ЦПД.

Враховуючи, що допомога по вагітності та пологах є компенсацією втраченого доходу за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, то в такому разі вона має надаватись за рахунок коштів Фонду лише за період від початку настання страхового випадку і до завершення дії договору.

Крім того слід звернути увагу, що для осіб, які виконують роботи або надають послуги за ЦПД, допомога по вагітності та пологах виплачується з фактичного середньоденного доходу без доплати до розміру мінімальної заробітної плати (дія частини другої ст. 26 Закону № 1105 на таких осіб не поширюється в частині мінімального розміру допомоги)[1].

Вимога щодо нарахування ЄСВ не менше мінімального розміру заробітної плати не стосується винагород за договорами цивільно-правового характеру.

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, надається відповідно до вимог частини другої ст. 22 Закону № 1105 починаючи із шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Слід зазначити, що згідно з п. 8 Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. № 12, робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення після надходження заяви-розрахунку здійснює перевірку наведеної в ній інформації, а в разі потреби має право здійснювати обмін інформацією зі страхувальником шляхом направлення запиту щодо уточнення інформації в заяві-розрахунку.

 

Про особливості оплати листків непрацездатності фізичним особам — підприємцям читайте в журналі «Заробітна плата» № 4/2020.

 

[1] Цю норму змінено. Тепер визначається мінімальна сума допомоги по вагітності та пологах за всі 126 календарних днів відпустки, а не в розрізі місяців.


◦ Трудовi вiдносини
◦ Робота за договорами/угодами ЦПХ
◦ Оплата праці
◦ Середній заробіток
◦ Допомога по тимчасовій непрацездатності
◦ Допомога по вагітності та пологах
ДЕМО ДОСТУП