Заміщення тимчасово відсутнього працівника у період дії воєнного стану


10.10.2022

15.03.2022 р. Верховною Радою України ухвалено Закон України “Про організацію трудовик відносин в умовах воєнного стану” № 2136-ІХ (далі – Закон № 2136-ІХ).

Відповідно до частини 3 статті 2  Закону № 2136-ІХ, з метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме, роботодавці можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Норми Закону № 2136-ІХ, які регулюють деякі аспекти трудових відносин інакше, ніж Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП) та інше законодавство про працю, — мають пріоритетне застосування на період дії воєнного стану для працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Відповідно до статті 13 Закону України “Про оплату праці”, оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бюджетних асигнувань.

Обсяги витрат на оплату праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, затверджуються одночасно з бюджетом.


Джерело: Східне міжрегіональне управління Держпраці 


◦ Воєнний стан
◦ Трудовi вiдносини
◦ Заміна відсутнього працівника
ДЕМО ДОСТУП