Звільнення вагітної жінки в разі ліквідації підприємства


01.06.2021

 Мінекономіки в листі від 04.05.2021 р. № 4712-06/26166-07 зазначає, що, на його думку, в разі ліквідації підприємства вагітна жінка може бути звільнена відповідно до п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП з наступним працевлаштуванням. 

І додає, що згідно з п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9 не може бути визнано, що роботодавець виконав обов’язок щодо працевлаштування, якщо працівниці не була надана на тому ж або на іншому підприємстві інша робота або запропонована робота, від якої вона відмовилась з поважних причин (наприклад, за станом здоров’я).

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у разі змін в організації виробництва та праці, в т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Лист Мінекономіки
від 04.05.2021 р. № 4712-06/26166-07

 


◦ Трудовi вiдносини
◦ Звільнення працівників
ДЕМО ДОСТУП