Пошук персоналу для будівельної галузі


◦ Персонал

Кожний керівник прагне налагодити виробництво з метою отримання максимального прибутку, а це абсолютно неможливо без працівників. Немає жодного сумніву, що будівництво — одна з галузей, яка постійно розвивається і в якій впроваджуються нові технології. Зважаючи на постійний прогрес, будівельні підприємства потребують трудових ресурсів, які б виконували роботу максимально ефективно й мали відповідну кваліфікацію. Про те, як підібрати ефективного працівника для галузі будівництва — далі.


Особливості підбору працівників для будівельної галузі

Підбір персоналу — завжди клопітка праця, і сфера будівництва не є винятком. Цей процес має на меті залучення на вакантне місце особи (кандидата), яка володіє необхідним якостями, знаннями та вміннями для виконання певних обов’язків. Пошук спеціалістів для кожної галузі має свої особливості. А будівельна сфера є однією з тих, де відчувається нестача фахівців. Адже ця галузь постійно розвивається й потребує залучення до будівельного процесу нових працівників, які повинні володіти сучасними знаннями, оскільки в цій сфері активно впроваджуються новітні технології. 

 

HR-спеціалістам під час проведення співбесід у процесі підбору персоналу для сфери будівництва слід звертати увагу на знання, якими володіє претендент, щодо сучасних передових технологій, засобів автоматизації процесу роботи тощо.


Будівництво — одна з галузей, для якої характерний високий показник плинності персоналу. Така негативна тенденція характерна не для всіх посад цієї сфери, а лише для деяких. Питання підбору співробітників є складним, особливо це стосується добору повноцінного штату виробничих працівників. Практика свідчить, що в будівництві постійно виникає дефіцит висококваліфікованої робочої сили. Ідеться не лише про робітничі спеціальності, а й про інженерно-технічну групу персоналу.

Підбір персоналу для кожної галузі має свої особливості, які можуть як відрізнятися, так і мати спільні риси. Під час пошуку працівників з метою виконання важких будівельних робіт потрібно враховувати такі критерії:

  • вік та стать. Зазначені критерії не можна вказувати у вакансіях, проте більшу частину роботи можуть виконувати лише чоловіки. Крім цього, до роботи на будівництві не завжди можна допускати неповнолітніх осіб; 
  • освіта та кваліфікація. Ефективна та якісна система підготовки кадрів є міцним фундаментом для розвитку галузі. Для виконання частини робіт потрібні певні документи, посвідчення відповідальної особи для того, щоб роботи відповідали стандартам; 
  • досвід роботи за потрібною спеціальністю;
  • стан здоров’я.

Штат будівельників постійно перебуває в русі через процеси прийняття, звільнення або ж через внутрішні переміщення. Тож у зв’язку з постійною наявністю вакансій і відбувається пошук персоналу. Грамотний та чіткий процес підбору необхідних фахівців дасть змогу роботодавцеві в короткі строки закрити повністю або частково всі наявні вакансії й залучити до роботи персонал, який відповідатиме висунутим вимогам.

Підбір кваліфікованих працівників є однією з головних умов якісного та ефективного процесу діяльності підприємства. Підбір особи, яка працюватиме відповідно до встановлених критеріїв, впливає і на ефективність роботи в будівництві. А це, своєю чергою, позначається на місці компанії на ринку праці, її конкурентоспроможності та фінансовій стабільності. Незважаючи на обговорення, плани та досвід, неможливо спланувати не лише працездатність колективу, а й професіоналізм співробітників. Якщо працівник частково або повністю не справляється зі своїми обов'язками, то порушується темп виконання будівельних робіт, знижується результативність, збільшуються строки завершення робіт.

 

Масовий підбір кандидатів

Підбір працівників у галузі будівництва переважно має на меті пошук не одного кандидата. Йдеться про масовий набір, адже виконується масштабна командна робота. Так історично склалося, що будівельна галузь не тільки в Україні, а й за її межами передбачає залучення багатьох спеціалістів. 

У більшості випадків підбір персоналу для будівельної галузі є масовим, тобто йдеться про залучення працівників з однаковими обов’язками. До цієї категорії належать ті, які необхідні на початкових етапах роботи, і це, до речі, стосується не тільки сфери будівництва. Масовий підбір працівників у сфері будівництва слід чітко спланувати, заважаючи на кількість потрібних фахівців та їх кваліфікацію. Тож працівнику, який займається пошуком кандидатів, необхідно побудувати таку кадрову стратегію пошуку, яка б принесла бажаний результат. Адже інколи здійснити пошук в короткі терміни групи осіб абсолютно неможливо. Тому необхідно чітко окреслити потреби в персоналі з урахуванням мети цього процесу.

 

Фахівець відділу кадрів повинен приділяти максимальну увагу процесу наймання та підбору нових працівників, розробивши для цього стратегію своїх дій.


У разі масового набору працівників доцільно проводити співбесіду в кілька етапів. Така тактика дасть змогу виокремити та відібрати потрібних фахівців. Проте не слід створювати велику кількість етапів співбесід, адже це може налякати кандидата, через що можна його втратити. У таких ситуаціях заповнення анкети дає можливість скласти портрет кандидата на посаду, виділити його професійні якості. Працівник, який займається підбором персоналу за допомогою анкети, зможе таким чином зекономити час і відмовитися від проведення подальших співбесід.

Роботодавець, зі свого боку, має потурбуватися про забезпечення працівників умовами для роботи, зуміти утримати їх, подбати про професійний, соціальний, фінансовий розвиток. Адже висококваліфіковані кадри є важливою конкурентною перевагою. До того ж підприємство може підвищити свою ефективність, якщо працівники розумітимуть місію, цілі розвитку та стратегію не лише підприємства, а й галузі.

 

Де шукати персонал 

Часто у працівників, які займаються пошуком персоналу, постає запитання, де шукати необхідних фахівців? На сьогоднішній день кількість варіантів пошуку кандидатів збільшилася, проте одним із найпоширеніших способів є розміщення інформації про вакансію на сайті з працевлаштування в інтернеті. Крім цього, доцільно використовувати і сайти з розміщення оголошень, соціальні мережі тощо. 

Ще один варіант — рекомендації колег або знайомих. Досить непогано працює так зване сарафанне радіо, що особливо актуально для невеликих населених пунктів. Не останню роль у пошуку нових кандидатів займають центри зайнятості, адже багато спеціалістів будівельних професій перебувають там на обліку. Ці установи, за потреби, можуть направити осіб, які шукають роботу, на курси для підвищення кваліфікації, перепідготовку тощо. 

За потреби роботодавець може співпрацювати з кадровим агентством. Залучати до пошуку спеціаліста третю особу доцільно, якщо йдеться не про масовий набір. Тобто потрібний професійний, точний та якісний підхід до пошуку кандидата. У такій ситуації компанія готова виділити кошти, щоб у подальшому в її штаті працював професіонал. Часто HR-спеціалісти розробляють листівки з інформацією про роботу та поширюють їх у людних місцях. 

Інколи виникає потреба виконувати роботу за межами населеного пункту. Місце виконання роботи та час, який особа проводитиме в дорозі до місця призначення, теж має значення. Тому пошук основної маси працівників може проводиться на місці проведення будівельних робіт. Роботодавець може забезпечити тимчасовий переїзд фахівців до місця роботи, заздалегідь потурбувавшись про житло. Якщо населений пункт та місце роботи розташовані недалеко, керівництву слід потурбуватися про надання транспортних послуг для доставки до місця роботи. У такій ситуації для деяких категорій посад може застосовуватися віддалений або ж дистанційний метод пошуку. 

Для закриття вакантного робочого місця на підприємстві потрібно розробити власну стратегію пошуку персоналу, зважаючи на вид діяльності. Доречно спланувати технології пошуку та підбору персоналу за будівельними спеціальностями, а також непрофільними, зокрема, бухгалтер, економіст тощо. Також роботодавцю потрібно подбати про якісне та досконале управління персоналом, адже правильні методи роботи допоможуть скоротити відсоток звільнень.

Для виконання певного виду роботи в будівництві не останнє місце займає забезпечення якісним кадровим потенціалом, із відповідною освітою та досвідом роботи. Адже часто виникають ситуації, коли працівник не може на практиці застосувати свої знання або ж застосовує їх неправильно, що впливає на якість та темпи виконання роботи. За наявності вакансії пошук необхідних фахівців ускладнюється ще й тим, що навчальні заклади не готують студентів для роботи з новими технологіями і матеріалами.

Важлива частина кадрової програми для збільшення кількості претендентів — це заохочення молоді до роботи у сфері будівництва, підвищення престижності відповідних професій. До речі, для студентів чудовий варіант отримати більше практики з обраної спеціальності — проходження стажування або практики, участь у проєктній роботі тощо. До того ж на популярних вітчизняних сайтах із працевлаштування вакансії в галузі будівництва не обмежуються лише робочими спеціальностями та мінімальною заробітною платою: роботодавці пропонують конкурентну заробітну плату на всіх рівнях посад і для різних категорій спеціалістів.
 

Тривалий пошук претендентів та помилки під час підбору потрібних спеціалістів можуть стати причиною значних фінансових витрат та зменшення прибутку роботодавця.

 


ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП