Припинення трудових відносин у зв’язку зі смертю працівника


◦ Трудовi вiдносини
◦ Звільнення працівників
23 лютого 2021 р.

Законодавство про працю не містить такої підстави розірвання трудового договору, як смерть працівника. Припинення трудових відносин з померлим працівником оформлюється наказом керівника, який складається після отримання підприємством свідоцтва про смерть особи. При цьому датою припинення трудових відносин буде дата смерті, зазначена у свідоцтві. 

Як і в інших випадках розірвання трудового договору, в разі смерті працівника проводяться всі розрахунки. Зарплата померлої особи нараховується за фактично відпрацьований час, також нараховується грошова компенсація за невикористану відпустку. Відповідно до ст. 22 Закону про відпустки відрахування із заробітної плати за невідпрацьовані дні відпустки в разі смерті працівника не провадиться. 

Відповідно до ст. 1227 ЦКУ суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомоги по тимчасовій непрацездатності, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а в разі їх відсутності — входять до складу спадщини. Згідно зі ст. 3 СКУ сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Найближчими родичами є діти, дружина (чоловік) або батьки померлого.

Законодавство не містить переліку документів, які особа має пред’явити, щоб довести факт перебування у родинних стосунках і мати право на отримання зарплати померлого чи грошової компенсації за невикористану відпустку. Підтвердити факт, що особа є членом сім’ї, можна за допомогою таких документів: 

  • свідоцтва про шлюб (для іншого з подружжя померлого); 
  • свідоцтва про народження дітей померлого батька (матері); 
  • довідки із ЖЕКу чи сільської (селищної) ради про спільне проживання з померлим (для інших осіб). 

Як правило, виплати видаються члену сім’ї померлого працівника, який, окрім згаданих документів, надає підприємству оригінал свідоцтва про смерть. Якщо ніхто із членів сімї померлого не звернеться до підприємства, виплати будуть включені до складу спадщини. 

За відсутності членів сім’ї спадкодавця суми заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом та інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, входять до спадкової маси і успадковуються в загальному порядку (лист Мін’юсту від 02.07.2007 р. № Ш-10310). У такому випадку доцільно зарплату померлого внести у депозит нотаріуса за місцем відкриття спадщини, після чого обов’язок підприємства щодо виплати зарплати буде виконаний (ст. 537 ЦКУ). Розумним строком можна вважати строк для прийняття спадщини — шість місяців із часу відкриття спадщини (дня смерті) (ст. 1270 ЦКУ). 

Припинення трудового договору відбувається на підставі наказу, де вказується таке формулювання: «Трудові відносини припинено у зв’язку зі смертю» (детальніше про припинення трудових відносин за цією підставою читайте в журналі «Кадровик України» № 2/2021). 

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП