Звільнення у зв’язку з вчиненням аморального проступку (п. 3 ст. 41 КЗпП)


◦ Трудовi вiдносини
◦ Звільнення працівників
23 лютого 2021 р.

Звільнення з підстав, передбачених п. 3 ст. 41 КЗпП, можливе за вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи. Тобто за цією статтею можуть бути звільнені лише працівники, на яких покладені обов’язки з виховання. До таких категорій належать учасники навчально-виховного процесу, які безпосередньо займаються вихованням. 

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту» від 05.09. 2017 р. № 2145-VIII учасниками виховного процесу є: педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, фізичні особи, які провадять освітню діяльність, інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу в порядку, що встановлюється закладом освіти. Це можуть бути вихователі, вчителі, викладачі, практичні психологи, соціальні педагоги, майстри виробничого навчання, методисти, педагогічні працівники позашкільних закладів, професорсько-викладацький склад, вихователі гуртожитків і дитячих установ. Не можуть бути звільнені з вищезазначених підстав керівники закладів, що належать до системи освіти, якщо вони безпосередньо не виконують виховних функцій у навчальному процесі. 

Вчинення аморального проступку може бути пов’язане з виконанням виховних функцій як під час роботи, так і поза межами робочого часу, у вихідний чи святковий (неробочий) день. При цьому місце вчинення проступку значення не має — це може бути як територія установи, так і громадське місце чи домівка особи. 

Трудове законодавство не містить визначання поняття «аморальний проступок». Тому, на думку автора, слід звернутися до тлумачення поняття «мораль». Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 р. № 1296-IV суспільна мораль — це система етичних норм, правил поведінки, що склалися в суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов’язок, совість, справедливість. 

Однак відповідно до п. 3 ст. 41 КЗпП звільнення можливе не за будь-який аморальний проступок, а лише за такий, що несумісний із продовженням даної роботи. У судовій практиці немає чіткого визначення різниці між проступками, сумісними і несумісними із продовженням роботи. Тому вирішення питання щодо сумісності чи несумісності проступку із продовженням роботи працівника покладено на роботодавця з урахуванням конкретних обставин, які мають бути документально підтверджені доказами (наприклад, акт, що свідчить про вчинення проступку, який може бути підтверджений свідками, постановами про порушення кримінальної справи, протокол про адміністративне правопорушення тощо). 

Звільнення за п. 3 ст. 41 КЗпП не є заходом дисциплінарного стягнення, тож необов’язково від працівника вимагати письмових пояснень і дотримуватися строків звільнення, передбачених ст. 148 КЗпП. На перший погляд здається, що за вчинення аморального проступку можна звільнити, навіть якщо з його моменту минуло багато часу. Але Постановою № 9 визначено, що необхідно брати до уваги час, що минув з моменту виникнення винних дій, наступну поведінку працівника та інші конкретні обставини. Хоча уточнення, який саме період часу мається на увазі, немає ні в законодавстві, ні в судовій практиці. 

Розірвання трудового договору за за п. 3 ст. 41 КЗпП можливе лише за згодою профспілки. Забороняється звільнення у період тимчасової непрацездатності працівника та під час його щорічної відпустки. Також не можуть бути звільненими за цією підставою працівники, на яких поширюються гарантії, передбачені ст. 184 та 186-1 КЗпП. 

У разі дотримання вищезазначених умов розірвання трудового договору відбувається шляхом видання наказу. У день звільнення з працівником проводять розрахунки: виплачують заробітну плату, грошову компенсацію за невикористану відпустку тощо, також видають копію наказу про звільнення.

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП