Коментар до Порядку звільнення у зв’язку з невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я


◦ Трудовi вiдносини
◦ Звільнення працівників
◦ Зміни в законодавстві
09 січня 2023 р.

Постановою КМУ від 27.12.2022 р. № 1449, яка набула чинності 30.12.2022 р., було затверджено Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком (далі — Порядок № 1449). Цей Порядок було розроблено на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» від 15.02.2022 р. № 2040-IX.


Умови розірвання трудового договору
у зв’язку з невідповідністю займаній посаді

Порядком № 1449 визначено умови розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, якщо:

 • виявлена невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я;
 • на день звільнення працівнику залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку;
 • у працівника наявний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

Таке звільнення відбувається згідно з п. 2 ст. 40 КЗпП. Нагадаємо, що звільнення за цією підставою передбачає наявність кількох складових невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, а саме:

 • недостатня кваліфікація, що перешкоджає продовженню роботи;
 • стан здоров'я, який перешкоджає продовженню роботи;
 • відмова в наданні допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на працівника обов'язків вимагає доступу до неї;
 • скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на працівника обов'язків вимагає доступу до неї.

 

Підтвердження невідповідності працівника займаній посаді
за станом здоров’я

Невідповідність працівника посаді за станом здоров’я підтверджують одним із таких документів, які містять інформацію, наведену в первинній обліковій документації закладу охорони здоров’я:

 • довідкою закладу охорони здоров’я (далі — ЗОЗ), що містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії (далі — ЛКК) щодо зміни місця роботи, яку зазначили в журналі запису висновків ЛКК;
 • повідомленням роботодавцю про групу інвалідності працівника та її причини або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, або індивідуальною програмою реабілітації;
 • медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медогляду працівника певної категорії, яку видала комісія з проведення медоглядів ЗОЗ.

 

Послідовність дій роботодавця в разі звільнення
у
зв’язку з виявленням невідповідності посаді за станом здоров’я
за наявності права на призначення дострокової пенсії за віком

На підставі одного з наведених вище документів роботодавець зобов’язаний:

 1. Вжити заходів для переведення працівника за його згодою на іншу роботу — тимчасово чи без обмеження строку. Таке переведення проводиться за умови за наявності відповідних вакансій. Якщо вакансій немає, роботодавець складає акт у довільній формі про відсутність вакансій.
 2. Якщо працівник відмовився від переведення на іншу роботу, роботодавець має отримати від профспілки згоду на звільнення працівника у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я (крім випадків звільнення працівника, який не є членом первинної профспілки, що діє на підприємстві). Згода також не надається в разі відсутності на підприємстві первинної профспілки.
 3. Після отримання від працівника відмови від переведення (чи відсутності відповідних вакансій) та отримання згоди профспілки (у разі її наявності) на звільнення, якщо працівник є членом цієї організації, роботодавець видає наказ про звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП.
   
Зверніть увагу, що згідно з частиною другою ст. 40 КЗпП не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці.

 

Зразок наказу про розірвання трудового договору
у зв'язку з невідповідністю займаній посаді за станом здоров'я


 

Скачати наказ 


Алгоритм розірвання трудового договору
за п. 2 ст. 40 КЗпП

1. Встановлення факту невідповідності працівника займаній посаді (виконуваній роботі) за станом здоров’я, отримання роботодавцем медичних висновків (довідок)

2. Доведення до відома працівника факту його невідповідності займаній посаді (виконуваній роботі), пропозиція щодо переведення на вакантні посади (за наявності)

3. Отримання письмової відмови працівника від переведення на запропоновану роботу

4. Погодження питання звільнення працівника з профспілкою (якщо така є на підприємстві або працівник є її членом)

5. Видання наказу про звільнення працівника у зв'язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я за п. 2 ст. 40 КЗпП

6. Ознайомлення працівника з наказом про звільнення

7. Оформлення та видача працівнику трудової книжки (у разі наявності та на вимогу працівника), видача копії наказу про звільнення, письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при звільненні. Виплата всіх належних йому сум (у т. ч. вихідної допомоги)

 

Призначення пенсії особі, звільненій у зв’язку
з невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я

Непрацююча особа, яка має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом 1 частини першої ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058), має право на призначення дострокової пенсії за віком. Але за умови, що така особа звільнена не раніше ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, за ініціативою роботодавця у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я згідно з п. 2 частини першої ст. 40 КЗпП.

Для цього непрацююча особа подає до територіального органу Пенсійного фонду України заяву про призначення пенсії. До заяви додається копія документа про виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, що став підставою для звільнення згідно з п. 2 частини першої ст. 40 КЗпП. Крім того, подаються інші документи, необхідні для призначення дострокової пенсії за віком відповідно до п. 7 частини першої ст. 115 Закону № 1058 та ст. 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 р. № 3721-XII, відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсії, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1.

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП