Суміщення посад різних категорій


◦ Трудовi вiдносини
◦ Заміна відсутнього працівника


Майстер, який працює на виробництві в цеху на приватному підприємстві, володіє необхідними навичками й має можливість одночасно з основною виконувати додаткову роботу оператора верстатів у цьому ж цеху за суміщенням. Чи можливе таке суміщення, адже ці професії належать до різних категорій?
 

Визначення поняття «суміщення» наведено в постанові КМУ «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 04.12.1981 р. № 1145 (далі  Постанова № 1145). У п. 3 цієї Постанови зазначено, що суміщення професій (посад), як правило, дозволяється в межах тієї категорії персоналу, до якої належить цей працівник (робітники, інженерно-технічні працівники, службовці та інші). Однак п. 2 Постанови № 1145 встановлено, що суміщення професій (посад) передбачає виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, визначеною трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) на одному й тому ж підприємстві за згодою працівника протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни), якщо це економічно доцільно та не призводить до погіршення якості продукції, виконання робіт, обслуговування населення.

Зважаючи на те, що Постанова № 1145 є досить давнім нормативно-правовим актом та застосовується лише в частині визначення поняття «суміщення професій (посад)» (лист Мінпраці від 21.12.2009 р. № 808/13/84-09), слід вважати, що категоричної заборони щодо суміщення професій, які належать до різних категорій, немає.

Згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійна назва роботи «Майстер» (код КП  1222.2) належить до керівних посад (розділ 1) і міститься в категорії «Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості», а професія «Оператор верстатів» (з уточненням специфіки) — у розділі 8 «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин» (код КП  8211) у категорії «Робітники, що обслуговують машини, та складальники машин». Отже, очевидно, що наведені посади (професії) належать до різних категорій. Але оскільки зі змісту Постанови № 1145 випливає, що жорсткого обмеження суміщення посад (професій) різної категорії не встановлено, більш того, суміщення передбачає виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, додаткової роботи за іншою професією, в локальному документі підприємства можна визначити перелік посад, які можна суміщати. Це дасть змогу працівникам працювати ефективніше, а роботодавцю закрити вакансії, на які існує дефіцит робочої сили. Однак зауважимо, що обов’язки за суміщенням мають виконуватися в робочий час, відведений для здійснення основних функцій, тобто графіки роботи за цими посадами мають збігатися. Інакше радимо оформляти сумісництво.

На запитання читачів відповідала

Ольга Панфьорова,
онсультант журналу «Кадровик України»
 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН