Чи має роботодавець складати акт розслідування невиробничої травми


◦ Охорона праці
27 жовтня 2021 р.

Законодавство не передбачає обов’язкової наявності акта розслідування нещасного випадку невиробничого характеру під час призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, наголошують у Фонді соцстрахування.

У разі надходження до комісії із соцстрахування підприємства листка непрацездатності, в якому підкреслено причину непрацездатності «невиробничі травми», комісія повинна з’ясувати обставини та причини отримання невиробничої травми застрахованою особою шляхом розгляду пояснень застрахованої особи, акта за формою НТ (невиробничий травматизм) у разі його наявності або інших документів, які дають змогу визначити обставини отримання травми.

Що стосується обов’язковості розслідування роботодавцем нещасних випадків невиробничого характеру, то відповідно до п. 11 та 12 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою КМУ від 22.03.2001 р. № 270, нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідує комісія, утворена організацією, де працює потерпілий, у складі голови комісії — посадова особа, яку визначає керівник організації, і членів комісії — керівника відповідного структурного підрозділу, представника профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноваженого трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки. Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймає керівник організації на підставі звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, листка непрацездатності або довідки лікувально-профілактичного закладу.

Потрібно зважати, що п. 3 згаданого Порядку чітко визначено перелік нещасних випадків, які підлягають розслідуванню. Тому в разі надходження до роботодавця звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, про проведення розслідування нещасного випадку, керівник повинен прийняти рішення про створення відповідної комісії для такого розслідування.

Своєю чергою, робочий орган виконавчої дирекції Фонду соцстраху або його відділення в разі потреби має право обмінюватися інформацією зі страхувальником шляхом направлення запиту щодо уточнення інформації, наведеної в заяві-розрахунку.

У разі виникнення питань щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з травмою, не пов'язаною з виконанням трудових обов'язків, за вимогою працівників Фонду страхувальник може надавати протокол засідання комісії щодо прийняття цього рішення, інші матеріали розслідування, проведеного комісією із соціального страхування, або ж акт за формою НТ у разі, якщо його було складено.

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП