Як діяти працівнику, якщо член сім’ї захворів на COVID-19


26.04.2021

ЛоготипУ Центрі з надання правової допомоги роз’яснили, як діяти в ситуації, якщо член родини працівника захворів на COVID-19 або закривається школа, яку відвідує дитина працівника.

Законодавство про працю, колективні або трудові договори можуть передбачати надання працівникам оплачуваних відпусток за сімейними обставинами, відпусток для догляду за хворим членом сім'ї або в разі виникнення в сім'ї надзвичайних ситуацій, таких як раптове закриття закладів дошкільної освіти чи шкіл без попереднього повідомлення. У таких випадках працівники можуть використати щорічну відпустку, відпустку за сімейними обставинами або відпустку для догляду.

Відповідно до законодавства у згаданих вище випадках і залежно від конкретної ситуації слід діяти таким чином:

  • працівник, який перебуває на самоізоляції під наглядом лікаря, може отримати листок напрацездатності;
  • працівника за його згодою можна перевести на дистанційну (надомну) роботу;
  • встановити працівнику неповний або скорочений робочий час, запровадити роботу змінами, встановити простій, гнучкий графік роботи;
  • надати працівнику відпустку, зокрема щорічну, соціальну, без збереження заробітної плати тощо.
Працівники, які мають дітей, можуть скористатися додатковою оплачуваною соціальною відпусткою. Тривалість такої відпустки становить до 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, але в деяких випадках тривалість соціальної відпустки може становити не більше 17 календарних днів. Соціальна відпустка надається в обов'язковому порядку. Роботодавець не має права відмовити працівнику, якщо той хоче скористатися своїм правом на отримання такої відпустки. До того ж законодавством встановлена певна категорія осіб, які можуть скористатися таким правом.

Кодексом законів про працю України передбачено, що за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на строк, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

У разі встановлення карантину строк перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний строк, встановлений частиною третьою ст. 84 КЗпП. Зазначена відпустка надається працівникам лише на підставі їх особистої заяви. Якщо працівник відмовляється написати заяву про надання йому відпустки без збереження заробітної плати, роботодавець не має права примушувати його до цього.

Відповідно до змін, внесених до КЗпП, дистанційна (надомна) робота — це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця. При цьому якщо працівник і роботодавець письмово не домовились про інше, дистанційна (надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені трудовим договором.

За такого режиму роботи працівник зобов'язаний упродовж всієї тривалості робочого часу виконувати роботу, доручену роботодавцем, та перебувати під контролем роботодавця за допомогою сучасної техніки (телефон, інтернет, інші засоби зв'язку). Законодавство не містить конкретних норм з охорони праці в разі виконання дистанційної (надомної) роботи.

 


◦ Карантин
◦ Робочий час
◦ Дистанційна робота
◦ Надомна робота
◦ Час відпочинку
ДЕМО ДОСТУП