Які документи слід подати до податкової в разі зміни керівника або бухгалтера компанії-нерезидента


◦ Звітність
◦ Податкова звітність
26.08.2022

Відповідно до п. 9.3 розділу ІХ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р.№1588, платники податків — юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов’язані подати відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи до контролюючого органу в 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін в облікових даних платників податків, шляхом подання, зокрема, заяви нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу) за формою № 1-ОПН з позначкою «Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку».

Під час подання заяви за ф. № 1-ОПН з позначкою «Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» проставляються відповідні позначки «v» або «+» у комірках: «Іноземна компанія, організація» або «Відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації», або «Відокремлений підрозділ відповідає визначенню постійного представництва нерезидента згідно з пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України» та у комірці, де вказується причина подання заяви за ф. № 1-ОПН: «Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» і заповнюються тільки розділи I, III, IV, VII та/або VIII.

При цьому в розділі VІІ «Керівник або представник» зазначаються дані відповідно до документів, які додаються до заяви за ф. № 1-ОПН нерезидентами (іноземними компаніями, організаціями) про:

  • керівника — згідно з витягом із відповідного бізнес-реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, або представника — згідно з документом, яким підтверджуються повноваження представника, якщо таким документом представнику делегований повний обсяг прав та обов’язків керівника платника податків для всіх випадків, визначених Податковим кодексом України (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)), контактні телефони.

У розділі VІІІ «Особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» зазначається РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта (зазначаються лише для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), контактні телефони.

Разом з тим у разі відсутності у нерезидента або відокремленого підрозділу нерезидента посади бухгалтера у розділі VІІІ «Особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» заяви за ф. № 1-ОПН зазначаються відомості про керівника або представника, оскільки лише керівник несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Подати заяву за ф. № 1-ОПН з позначкою «Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» можуть керівник, представник (з підтвердженням повноважень) або особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку нерезидента або його відокремленого підрозділу.

Враховуючи викладене, у разі зміни керівника та/або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку нерезиденту або відокремленому підрозділу нерезидента необхідно подати до контролюючого органу в 10-денний строк з дня виникнення змін в облікових даних платників податків заяву за ф. № 1-ОПН з позначкою «Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку».

У разі зміни керівника нерезидента до заяви за ф. № 1-ОПН додається копія витягу з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації іноземної компанії з даними про нового керівника.

Інших додаткових до заяви за ф. № 1-ОПН документів у разі зміни керівника та/або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку нерезидента, подавати до контролюючого органу не потрібно.


Джерело: ДПС по роботі з великими платниками податків

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП