Сплата ЄСВ за іншу особу


12.07.2021

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області роз’яснює, що інша особа не має права сплатити грошове зобов’язання по єдиному внеску за інших осіб.

Нарахування, обчислення і сплата ЄСВ визначається Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон про ЄСВ), в частині адміністрування — ПКУ та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Норми визначені частиною четвертою ст. 8 Закону про ЄСВ.

Платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (п. 1 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ). У разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових внесків платники єдиного внеску зобов’язані самостійно обчислити ці внески та сплатити їх з нарахуванням пені в порядку і розмірах, визначених ст. 25 Закону про ЄСВ (частина друга ст. 25 Закону про ЄСВ).

У разі повної ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, визнання її безвісно відсутньою, недієздатною, оголошення померлою та відсутності осіб, які відповідно до Закону про ЄСВ несуть зобов’язання із сплати єдиного внеску, сума недоїмки підлягає списанню (частина сьома ст. 25 Закону про ЄСВ).

Згідно з частиною восьмою ст. 25 Закону про ЄСВ у разі ліквідації юридичної особи — платника єдиного внеску або втрати платником з інших причин статусу платника єдиного внеску сума недоїмки сплачується за рахунок коштів та іншого майна платника. У такому разі відповідальними за погашення недоїмки є:

  • ліквідаційна комісія — щодо юридичної особи — платника єдиного внеску, що ліквідується;
  • юридична особа — щодо утворених нею філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу — платника єдиного внеску, що ліквідується.

У разі недостатності у платника єдиного внеску коштів та іншого майна для сплати недоїмки відповідальними за її сплату є:

  • засновники або учасники юридичної особи — платника єдиного внеску, що ліквідується, якщо згідно із законом вони несуть повну чи додаткову відповідальність за її зобов’язаннями;
  • юридична особа — щодо утворених нею філії, представництва та іншого відокремленого підрозділу — платника єдиного внеску, що ліквідується;
  • правонаступники юридичної особи — платника єдиного внеску, що ліквідується.

У разі злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення платника єдиного внеску зобов’язання із сплати недоїмки покладаються на осіб, до яких відповідно до законодавства перейшли його права та обов’язки.

Передача платниками єдиного внеску своїх обов’язків з його сплати третім особам заборонена, крім випадків сплати головою сімейного фермерського господарства внесків за себе і членів такого господарства (частина дев’ята ст. 25 Закону про ЄСВ).

Отже, юридична особа, фізична особа — підприємець або фізична особа не може сплатити грошове зобов’язання з єдиного внеску за інших осіб, крім випадків сплати головою сімейного фермерського господарства внесків за себе та членів такого господарства.

 


◦ Облік та оподаткування
◦ ЄСВ
ДЕМО ДОСТУП